Maandag 5 apr 2021  om 09:30
Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driezum
2e Paasdag
Organist: J. Boeijenga

De dienst zal te volgen zijn op Kerkdienstgemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2334-Protestantse-Gemeente-Hantum-ca

Collectes:
1e collecte: NL40 RABO 0320 2395 00 diaconie
2e collecte: NL38 RABO 0307 8260 58 eredienst

terug