Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.


De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.

 
Foto en uitleg liturgische schikking kerstmis 2017 Foto en uitleg liturgische schikking kerstmis 2017

De gouden doek omwikkeld rondom de witte bloemen, met daarbij de gouden kroon, staan symbool voor de pasgeboren Koning.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren kind.
 
Als een morgenster uit het duister
Is Hij verschenen.
In een kind is het woord tot bloei gekomen
en heeft hij God als mens op aarde
aan het Licht gebracht 
Eerste advent 2017 Eerste advent 2017

Met medewerking van muziekkorps Euphonia uit Ternaard, met als voorganger pastor G.H. Visser.
Een mooie dienst met een klein koffieconcert na afloop. Aan het begin van de dienst  medewerking van de leiding en kinderen van de zondagsschool, zondagsclub en kindernevendienst.
Zij steken tijdens de adventszondagen een kaarsje aan en zeggen een gedichtje en zingen een liedje. 
Oogstschikking - Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2017

Oogstschikking - Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2017