Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.


De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.

 
Update fotoalbums

Update fotoalbums

Bij de link fotoalbums vindt u foto's van allerlei kerkelijke activiteiten.
Het fotoalbum Wereldgebedsdag 2017 is nieuw en aan het fotoalbum van de Franciscus Pelgrimstocht zijn een aantal foto's toegevoegd. Kijk bij deze link voor de fotoalbums.

 
Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'

Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'

Tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen werken we als liturgische commissie met het thema: ‘Sta in je kracht’.
Liturgische schikking eerste zondag van de veertigdagentijd zondag 5 maart.
Op deze zondag horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige bloemen, zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. In de schikking is als basis symbolisch, een berg gevormd van drie schijven van een boom. 

lees meer »
 
Wereldgebedsdienst zondag 5 maart

Wereldgebedsdienst zondag 5 maart

Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie. Samen vieren, samen delen  samen bidden, samen zingen. Dit jaar was het een viering uit de Fillippijnen met het thema: EERLIJK ?
Vooraf gaande aan de dienst en bij binnenkomst kon iedereen alvast een beetje van de sfeer proeven van de Filippijnen door te luisteren naar muziek. 
Op de tafel in de liturgische ruimte stond de wereldbol en de Filippijnse tafelvlag omringd door de meerdere vlaggen van de voorgaande jaren met de wereldgebedsdagvieringen in Hantum. Een kleurrijke doek met verschillende producten uit het land.
Met medewerking van dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard en verschillende mensen werd de liturgie gevolgd  die dit jaar was samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. In het welkomstwoord werd iedereen begroet met de woorden: Mabuhay!  Welkom!

lees meer »