Inhoud Geandewei Inhoud Geandewei
2024 Geandewei Hantum c.a.
Nummer 4 - 23 februari 2024
Nummer 3 - 9 februari 2024
Nummer 2 - 27 januari 2024
Nummer 1 - 12 januari 2024

Heeft u kopij voor de Geandewei? Dan kunt u dit sturen sturen naar pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Alie Kuipers-Bos.

Voor meer informatie en/of een abonnement op GeandeweiGeandewei is het gezamenlijke kerkblad voor Friese gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt in drie edities: voor de classis Leeuwarden, de classis Dokkum en de Protestantse Gemeente te Drachten. Het blad bestaat sinds 1994 en was destijds een samensmelting van De Friese Kerkbode(sinds 1946), het orgaan van de Gereformeerde Kerken in Fryslân en enkele kleinere, lokale kerkbladen van hervormde huize.
terug