Inhoud Geandewei Inhoud Geandewei
Kopij- en bezorgdata voor 2022 van Geandewei kunt u hier lezen.

2022 Geandewei Hantum c.a.
Nummer 10 - 20 mei 2022
Nummer 9 - 6 mei 2022
Nummer 8 - 22 april 2022
Nummer 7 - 8 april 2022
Nummer 6 - 25 maart 2022
Nummer 5 - 11 maart 2022
Nummer 4 - 25 februari 2022
Nummer 3 - 13 februari 2022

Heeft u kopij voor de Geandewei? Dan kunt u dit sturen sturen naar pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Alie Kuipers-Bos.

Voor meer informatie en/of een abonnement op GeandeweiGeandewei is het gezamenlijke kerkblad voor Friese gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt in drie edities: voor de classis Leeuwarden, de classis Dokkum en de Protestantse Gemeente te Drachten. Het blad bestaat sinds 1994 en was destijds een samensmelting van De Friese Kerkbode(sinds 1946), het orgaan van de Gereformeerde Kerken in Fryslân en enkele kleinere, lokale kerkbladen van hervormde huize.
terug