Profiel Profiel
Het hart van de gemeenschap is het geloof in God, zoals wij die hebben leren kennen in Jezus Christus. 

De Protestantse Gemeente Hantum c.a. omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure en het tussen liggende gebied, gelegen in de burgerlijke gemeente Dongeradeel. Het is een plattelandsgemeenschap met een agrarisch karakter.

De kerkelijke gemeente kan gekenschetst worden als middenorthodox, met daarin een grote verscheidenheid aan geloofsvoorstellingen en geloofsuitingen. Pluriformiteit is daarom een tweede belangrijk kenmerk. Met deze verscheidenheid wordt binnen de gemeente verschillend omgegaan.

Evenals veel andere kerkelijke gemeenschappen wordt ook de Protestantse Gemeente Hantum c.a. wordt geconfronteerd met de algemene maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verzakelijking, terugloop ledental, verminderende betrokkenheid van de leden. Per zondag is er één kerkdienst. De diensten worden gehouden in de monumentale Nicolaaskerk te Hantum (12e eeuw).

In de gemeente is er aandacht voor Bijbelstudie en ontmoeten de leden elkaar in verschillende groepen, zoals Open Deur, groeigroepen, Leerhuis, koffie-ochtenden. In het kader van vorming en toerusting voor kinderen en jongeren zijn er de zondagschool, de zondagclub, de catechesatie en de jeugdclub.

Lees hier het volledige beleidsplan 2023 - 2027.
 
terug