Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.

De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.
 
Uitnodiging Leerhuis 8 oktober 2020

Uitnodiging Leerhuis 8 oktober 2020
 
Bij de Paaskaars

Bij de Paaskaars
Een brandende kaars in een gewijde ruimte staat voor de aanwezigheid van God.

Als ondergrond is er gekozen voor een rood kruis.
Rood is de kleur van Liefde.  God vraagt eerst niet naar ons doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg.

Het kruis is versierd met een gouden band. Dit goud en al het andere goud in de versiering geeft aan hoe kostbaar Pasen in ons leven is.

Op het kruis zie je drie zilveren punten in V-vorm. Dit als teken van de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zilver is de kleur van vertrouwen. Al het zilver dat in de versiering is gebruikt staat voor dit vertrouwen. Heb vertrouwen in de Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen.
lees meer ยป
 
Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd
Hier kunt u het werkplan voor de Nicolaaskerk te Hantum lezen. Deze plannen zijn specifiek voor elk kerkgebouw.
Werkplan Nicolaaskerk.
 
Nieuwsbrief 27 juni 2020 Nieuwsbrief 27 juni 2020
Dat wij volharden
in vertrouwen,
in de kracht van de liefde
geloven.
Wees zelf de vlam in ons hart,
zodat wij weten
dat het op liefde aankomt...


Kerkdiensten Hantum en Anjum
Zondag 12 juli a.s. hopen we de eerste fysieke eredienst weer 
te houden. Weet u welkom om mee te doen! 
Eén en ander gaat gepaard met de nodige maatregelen 
om dit verantwoord te kunnen doen. De belangrijkste 
regels vind u in deze nieuwsbrief. Graag jullie aandacht 
voor de regels, zodat we veilig de eredienst met elkaar 
kunnen vieren.
Lees hier de volledige nieuwsbrief 
 
Kerkdienst vanuit Hantum Kerkdienst vanuit Hantum
Tot en met Pinksteren gaan we om de week de dienst vanuit Hantum verzorgen. De andere weken nodigen wij u van harte uit om de diensten in de Michaelkerk te Anjum te volgen. Aan deze diensten werken een aantal verschillende gemeentes mee, waaronder ook onze gemeente. Op de pagina Kerkdiensten kunt u meer informatie vinden over de betreffende kerkdienst.
 
Kerkdiensten Online Kerkdiensten Online
Opmerkelijk!
In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeentes geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum
Ook kunt u de App Kerkdienst gemist downloaden en dan zoeken op Protestantse-Gemeente-Anjum.
Onder het kopje “Kerkdiensten” vindt u de geplande diensten.
 
 
Historie Gereformeerde kerk te Hantum

Historie Gereformeerde kerk te Hantum
Beste bezoekers van onze website, 

Vandaag verscheen op onze website GereformeerdeKerken.info het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. Ter kennisname sturen we u hieronder de link (beneden) naar het verhaal toe. A.s. zaterdag wordt deel 2 (tevens het laatste deel) gepubliceerd; ook daarvan sturen we u de link toe. Onderaan deel 1 zal dan een link naar deel 2 geplaatst zijn, zodat men 'automatisch' kan doorklikken van deel 1 naar deel 2.

We zijn er van overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal zullen willen lezen. Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link naar het historisch overzicht te verwijzen, bijvoorbeeld door middel van de kerkelijke website of door middel van het kerkblad.

Met een hartelijke groet!

Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen

De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Hantum c.a.