Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.

De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.
 
Pasen 2021 - Ontmoeting van hoop Pasen 2021 - Ontmoeting van hoop
‘Goedemiddag!’ De vrolijke begroeting van de kassière beurde me op. Toen ik een beetje somber en in mezelf gekeerd stond te wachten in de rij voor de kassa. Een simpele begroeting is waardevol. Onderlinge ontmoetingen zijn waardevol. Veel van die spontane ontmoetingen zijn er niet meer. En ik denk dat velen van ons dat missen. Het maakt ons afstandelijker, we kunnen opgesloten raken in onszelf. In de onderlinge ontmoeting ervaar je mens te zijn met anderen. Je kunt even op verhaal komen.

 
lees meer »
 
Online gezinsdienst 21 maart

Online gezinsdienst 21 maart
Op 21 maart 2021 is er weer een gezinsdienst.
Graag nodigen wij jullie uit om de gezinsdienst ONLINE te volgen.
Het thema is ‘VRIENDSCHAP’.
Om deze dienst te volgen klikt u zondagochtend om 9.30 op deze link: https://hantum.protestantsekerk.net/kerkdiensten
 
De kleurplaat in de bijlage van dit bericht kun je alvast inkleuren, en inleveren bij Lucia Tilma (Titus Conradistr. 10, Hantum).
Tijdens de dienst kun je thuis meezingen en is er een preekbingo.
Als je goed oplet tijdens de preek, en de woorden aankruist die je hoort heb je gegarandeerd een keer bingo. De bingo kaart is te vinden in de bijlage.
Voor zowel de kleurplaat als de bingo zijn er prijsjes te winnen.

Hier kun je de bijbehorende bestand downloaden: Bingo/Kleurplaat
 
Kerkdienst gemist... Kerkdienst gemist...
Op Kerkdienstgemist beleeft u de kerkdienst thuis live mee. Een dienst later terugkijken kan natuurlijk ook.
Dit kan via de website https://kerkdienstgemist.nl, via de app op smartphone of tablet of via de tv met Chromecast.
Hulp nodig? Neem dan contact op met Anja (06) 21977841.
 
 
Kerkfotografie Kerkfotografie
Onlangs was er een kerkfotograaf om foto's te maken van de St. Nicolaaskerk in Hantum en de Annakerk in Hantumhuizen. De resultaten zijn te vinden via de volgende links: St. Nicolaaskerk Hantum - St. Annakerk Hantumhuizen

 
Zondag 7 maart 2021

Zondag 7 maart 2021
EEN VIERING UIT VANUATU - THEMA:  ROTSVAST
Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd “Samen bidden, Samen vieren, Samen delen”
Al vele jaren  houden we met elkaar ook in de 4-H Dorpen een wereldgebedsdienstviering m.m.v. verschillende mensen en volgen we de liturgie. 
Jammergenoeg  is het dit jaar niet mogelijk ivm de nog steeds lopende corona maatregelen, de kerkdienst met inzet van meerdere mensen uit onze 4-H Dorpen te doen. 
Dit jaar in 2021 zal de kerkdienst met navolging van de liturgie live via de online dienst te volgen zijn vanuit de Nicolaaskerk in Hantum op zondag 7 maart om 9.30 uur met als voorganger Dhr.T.R.A. Simonides uit Birdaard. U of jullie zijn van harte uitgenodigd deze wereldgebedsdienst te volgen.

Op de voorkant van de liturgie staat een mooi schilderij afgebeeld, het laat een moeder zien die zich al biddend over haar kind buigt om het te beschermen tegen de elementen, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe het dagelijkse leven verbonden is met elementen, het land en hun rotsvaste vertrouwen in God.                            
Als onderwerp werd gekozen voor de tekst uit het Bijbelboek Spreuken 24:3. Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand.

De viering van wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land.
Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor solidair met elkaar.
Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Vanuatu, een prachtig land dat bestaat uit veel eilanden en mensen van veel  etnische afkomst groepen en talen. De eilanden zijn zeer kwetsbaar en vatbaar voor natuurrampen, waaronder aardbevingen cyclonen en vulkaanuitbarstingen. Er is een mooie natuur met veel flora en fauna en spectaculaire watervallen.  

Het Christendom is de belangrijkste religie in Vanuatu,  bestaande uit verschillende kerkgenootschappen. Al jong krijgen de kinderen spelenderwijs Godsdienstonderwijs . Puzzels kunnen voor kinderen een leuke manier zijn om het Bijbelverhaal te leren.

Er is voor 2 projecten gekozen in Vanuatu:

Project intervention Pikinini group
Zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap. Dit kan zijn: verstandelijke- en lichamelijke beperking, gehoor-, spraak- en gezichtsstoornis.
Er zijn verschillende plaatsen met gratis dagopvang activiteiten voor kinderen en hun begeleiders. Het doel is voorkomen van sociale uitsluiting en hulp bij de ontwikkeling van de kinderen.

The Butterfly trust
Richt zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oogzorg op scholen en in dorpen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen alsook het bestrijden van Covid 19.

De collecte voor deze projecten wordt van harte bij u aanbevolen  en kan worden overgemaakt op de bankrekeningnummers van de PKN kerk Hantum c.a.
Op de website www.wereldgebedsdag vind u meer informatie over de wereldgebedsdag.

Een hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité
4-H Dorpen:
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma


Bekijk hier het (foto)verslag van de Wereldgebedsdag van 2020
 
Kerkdiensten t/m 17 januari 2021 Kerkdiensten t/m 17 januari 2021
Als moderamen hebben we besloten de kerkdiensten t/m 17 januari 2021 alleen online te houden. Daarbij streven we ernaar om de diensten uit te zenden op de tijd dat de dienst normaal gesproken fysiek zou beginnen.

Argumenten voor de keuze van online in plaats van fysieke diensten zijn gebaseerd op adviezen vanuit de PKN. Maar ook berichten uit onze dorpen van besmettingen in gezinnen, of familie- en kennissenkring. We houden jullie op de hoogte van de diensten via Whatsapp en website.

We hopen op jullie begrip, en wensen allen Gods onmisbare nabijheid toe in deze tijd.

Hear, bliuw by ús,
want it is jûn wurden en de nacht stiet te kommen.
Bliuw by ús en by jo hiele tsjerke
oan ’e jûn fan ’e dei,
oan ’e jûn fan it libben,
oan ’e jûn fan ’e wrâld.
Bliuw by ús
mei jo genede en goedens,
mei jo treast en segen,
mei jo Wurd en Sakramint.
Bliuw by ús
as oer ús komt de nacht fan besiking en eangst,
de nacht fan twivel en oanstriid,
de nacht fan ’e hurde en bittere dea.
Bliuw by ús yn libben en yn stjerren
yn tiid en ivichheid
 
Bij de Paaskaars

Bij de Paaskaars
Een brandende kaars in een gewijde ruimte staat voor de aanwezigheid van God.

Als ondergrond is er gekozen voor een rood kruis.
Rood is de kleur van Liefde.  God vraagt eerst niet naar ons doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg.

Het kruis is versierd met een gouden band. Dit goud en al het andere goud in de versiering geeft aan hoe kostbaar Pasen in ons leven is.

Op het kruis zie je drie zilveren punten in V-vorm. Dit als teken van de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zilver is de kleur van vertrouwen. Al het zilver dat in de versiering is gebruikt staat voor dit vertrouwen. Heb vertrouwen in de Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen.
lees meer »
 
Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd
Hier kunt u het werkplan voor de Nicolaaskerk te Hantum lezen. Deze plannen zijn specifiek voor elk kerkgebouw.
Werkplan Nicolaaskerk.
 
Historie Gereformeerde kerk te Hantum

Historie Gereformeerde kerk te Hantum
Beste bezoekers van onze website, 

Vandaag verscheen op onze website GereformeerdeKerken.info het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. Ter kennisname sturen we u hieronder de link (beneden) naar het verhaal toe. A.s. zaterdag wordt deel 2 (tevens het laatste deel) gepubliceerd; ook daarvan sturen we u de link toe. Onderaan deel 1 zal dan een link naar deel 2 geplaatst zijn, zodat men 'automatisch' kan doorklikken van deel 1 naar deel 2.

We zijn er van overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal zullen willen lezen. Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link naar het historisch overzicht te verwijzen, bijvoorbeeld door middel van de kerkelijke website of door middel van het kerkblad.

Met een hartelijke groet!

Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen

De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Hantum c.a.