Hemelvaart en Pinksteren 2023 Hemelvaart en Pinksteren 2023
Met hemelvaart maakten we een wandeling, vanuit de kerk liepen we naar de molen. De oude molen die er al zo lang staat. Van verre al te zien. Met zijn hoofd in de wolken en met zijn voeten in de stevige zeeklei. Als hij daar zo stil staat is het een mooi gezicht, maar tegelijk kun je denken, wat heeft die molen voor nut. Hij staat daar maar wat werkeloos te staan.

Maar als je goed kijkt, zie je een stevig fundament, en een sterke constructie en in het water zie je een vijzel. Alles wijst erop dat die molen er niet zomaar staat.De molen wacht op kracht uit de hemel. Op wind om te kunnen draaien. De molen wacht erop om in het werk gezet te worden. En als dat gebeurt, dan zie je waar hij voor is gemaakt. Hij verzet heel wat werk: Hij vermaalt water uit de polder, zodat deze droog blijft. Zodat mens en dier droge voeten houden.
Met hemelvaart worden wij ook op een stevig fundament gezet. We lazen uit Lukas, dat de twijfel en het ongeloof van de leerlingen na hemelvaart weg is. Jezus neemt afscheid, maar ze gaan zingend terug naar de tempel. Ze zijn vol overtuiging en bidden wachtend op kracht uit de hemel.

Vanaf de molen zie je ook de kerk staan. Het lijkt alleen een gebouw dat er nutteloos en werkeloos bij staat. Ook dat gebouw staat op een stevig fundament, dat al eeuwen heeft doorstaan.
Ook wij als mensen van de kerk staan op een stevig fundament. Op de rots, Jezus, de vaste grond van ons geloof. En dat lijkt nutteloos en dwaas soms. Maar met Pinksteren is er kracht uit de hoge gekomen. De wind van de heilige Geest zet de gemeente in haar werk. Wij leven van de wind van de Geest. En elke keer als je daar een windvlaag van voelt, dan merk je het zelf, dan merken de mensen om ons heen het: De Geest werkt door de kerk. Daar proeven mensen iets van de vrucht die de Geest wil voortbrengen door mensen heen.

Houd je hoofd en je hart omhoog, draai naar de juiste windrichting. De windrichting van de Geest.
Dan zul je kracht ontvangen uit de hemel. En de werken van de Geest worden door jou zichtbaar.
 
As wy troch de Geast libje, lit ús dan ek op de Geast te seil gean. (Galaten 5:25 Fryske Bibel) 
Terugblik wereldgebedsdagviering zondag 5 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Hantum

Terugblik wereldgebedsdagviering zondag 5 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Hantum
Een liturgie uit Taiwan met het Thema:
Zichtbaar Geloven

Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie, een uiting van oecumene en verbondenheid,
Samen vieren, samen bidden, samen zingen.
Een dienst van verbondenheid met elkaar, waarbij de wereldgebedsdagkaars was aangestoken als teken van verbondenheid met de hele wereld en verschillende kleuren kaarsen, het symbool voor de bevolkingsgroepen van Taiwan.
 
lees meer »
 
Uitnodiging Leerhuis 5 november 2023

Uitnodiging Leerhuis 5 november 2023
 
Balans opmaken van het seizoen Balans opmaken van het seizoen
Zo tegen de zomer eindigt het winterseizoen. We vergaderen iets minder en ook stoppen de meeste doordeweekse bijeenkomsten. Voor mij is het dan tijd om terug te blikken. Hoe was dit seizoen eigenlijk? Daar heb ik afgelopen twee jaar een werkverslag van gemaakt: Wat is er allemaal voorbijgekomen? Welke activiteiten waren er? Hoe vond ik dat? En wat heeft het de gemeente gebracht? En vanuit daar maak ik dan plannen voor het volgende seizoen. Voor gemeenteleden mooi om een inkijkje te krijgen in mijn werkzaamheden voor de Protestantse gemeente van Hantum. Zie de bijlages voor de verslagen van afgelopen twee jaar.
Met een vriendelijke groet, Wiebe Feddema
Werkverslag 2020-2021
Werkverslag 2021-2022
 
Uitnodiging Leerhuis Boekpresentatie en -bespreking “Verzoening”

Uitnodiging Leerhuis Boekpresentatie en -bespreking “Verzoening”

Hantum - d’ Ald Skoalle - zondag 2 april 15:30 uur

Presentatie van de herinneringen van Ds. Herman Denkers (1922-2000) als dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ds. Herman Denkers was predikant in de 4H-dorpen van 1967 t/m 1972 en in Metslawier-Niawier van 1974 tm 1978
In 1943 vertrok hij vanuit Den Haag als dwangarbeider naar Stuttgart en hij kreeg daar als actief jeugdwerker in de kerk en aanstaand student theologie een extra opdracht mee vanuit de kerk om zijn mede lotgenoten geestelijk bij te staan.
De waargebeurde verhalen schetsen de sfeer, de keuzes die hij moet maken, de spanningen, de momenten van angst voor dood of leven. Maar hij schetst ook de lichtpuntjes die hij meemaakt. Een hecht geloof en naastenliefde voor de medemens speelt daarbij een belangrijke rol.  

De ervaringen drukte een grote stempel op zijn latere werkzaamheden als predikant en vormingswerker.
Zoon Jan Denkers uit Almere neemt u, ondersteund met beeldmateriaal, mee in de presentatie van, en het gesprek over, dit bijzondere boek.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een exemplaar van dit boek, en vooraf exemplaar willen aanschaffen, meld u dan even bij Marieke Postma 0519-571522. 
U kunt ook een gesigneerd exemplaar verkrijgen na afloop van de boekpresentatie. 
De verkoopprijs van het boek is €17,50.
 
 
Prachtige Startzondag 25 september 2022

Prachtige Startzondag 25 september 2022
Klik hier voor foto's. Deze stonden ook in de gemeente-app.
 
Bij de Paaskaars van 2022

Bij de Paaskaars van 2022
Een brandende kaars in een gewijde ruimte staat voor de aanwezigheid van God.

Als ondergrond is er gekozen voor een bruin kruis. Dit doet mij altijd denken aan het oude maar prachtige paaslied uit Joh. De Heer nr. 836. “Op die heuvel daarginds, staat een ruw houten kruis”.
Op het kruis zie je drie zilveren punten in V-vorm. Dit als teken van de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ook zie je hier een gouden Christus monogram. Dit is de afkorting van het Griekse woord Christus: de chi (X) en rho (P) met elkaar verbonden.

De kleur goud in de versiering geeft aan hoe kostbaar Pasen en de Doop in ons leven is.
In overleg is er deze keer gekozen voor het onderwerp: “de Doop”.
Doop en Pasen:
De Doop staat voor het met Jezus Christus sterven en met Hem opstaan in een nieuw leven. Dat zien we met Pasen heel duidelijk, Jezus sterft (Goede Vrijdag) en staat driedagen later op (Pasen).
 
lees meer »
 
Wereldgebedsdag zondag 6 maart 2022 Wereldgebedsdag zondag 6 maart 2022Gods belofte
Mijn vraag naar U is elke dag diep verborgen achter traan en lach
Dit mag ik echter zeker weten:
U komt mij tegemoet
Want Uw beloven gaat altijd mijn geloven ver te boven
Oeke Kruythof
 
 
Pasen 2021 - Ontmoeting van hoop Pasen 2021 - Ontmoeting van hoop
‘Goedemiddag!’ De vrolijke begroeting van de kassière beurde me op. Toen ik een beetje somber en in mezelf gekeerd stond te wachten in de rij voor de kassa. Een simpele begroeting is waardevol. Onderlinge ontmoetingen zijn waardevol. Veel van die spontane ontmoetingen zijn er niet meer. En ik denk dat velen van ons dat missen. Het maakt ons afstandelijker, we kunnen opgesloten raken in onszelf. In de onderlinge ontmoeting ervaar je mens te zijn met anderen. Je kunt even op verhaal komen.

 
lees meer »
 
Online gezinsdienst 21 maart

Online gezinsdienst 21 maart
Op 21 maart 2021 is er weer een gezinsdienst.
Graag nodigen wij jullie uit om de gezinsdienst ONLINE te volgen.
Het thema is ‘VRIENDSCHAP’.
Om deze dienst te volgen klikt u zondagochtend om 9.30 op deze link: https://hantum.protestantsekerk.net/kerkdiensten
 
De kleurplaat in de bijlage van dit bericht kun je alvast inkleuren, en inleveren bij Lucia Tilma (Titus Conradistr. 10, Hantum).
Tijdens de dienst kun je thuis meezingen en is er een preekbingo.
Als je goed oplet tijdens de preek, en de woorden aankruist die je hoort heb je gegarandeerd een keer bingo. De bingo kaart is te vinden in de bijlage.
Voor zowel de kleurplaat als de bingo zijn er prijsjes te winnen.

Hier kun je de bijbehorende bestand downloaden: Bingo/Kleurplaat
 
Interactieve kerstdienst 1e kerstdag

Interactieve kerstdienst 1e kerstdag
Op 1e kerstdag om 10.00 uur start de online kerstdienst. Deze is alleen maar digitaal te volgen, niet vanuit de kerk. Het belooft een interactieve dienst te worden. Iedereen mag online meedoen. Dat kan op twee manieren:
De mooiste manier is deelnemen aan het interactieve quiz-deel. Dan ga je met je mobiel, tablet of pc naar: joinmyquiz.com/pro, de pin om mee te doen verschijnt ca. 9.45 in de appgroep, maar ook op deze website!

De andere manier, de filmpjes van de dienst bekijken. Hiervoor verschijnt na slag afloop van de dienst een link op de website naar de Youtube-playlist. Dan kunt u alle losse filmpjes achter elkaar bekijken, maar hier ontbreekt dus het interactieve quizgedeelte.

We hopen jullie te zien op 1e kerstdag!

 


Verslag en uitslag van deze online kerstdienst.
Antwoorden op de open vragen (PDF)
Volledig overzicht vragen, antwoorden en reacties (Excel-bestand)
Ingestuurde foto's (Fotoalbum)
 
Verslag gezinsdienst: Ik ben bij je...

Verslag gezinsdienst: Ik ben bij je...
Op zondag 15 november 2020 vierden we een bijzondere online gezinsdienst. Het thema was “Ik ben bij je”. Het was een interactieve dienst die je thuis kon meedoen met pc, tablet of telefoon. We volgden Mozes en ontdekten dat hij er niet alleen voor staat. God is bij hem en God gaat ook mee met het volk Israël.

De winnaars van de kwis (alleen voor de jongste deelnemers t/m 12 jaar)
Bovenbouw: Jelle Meindert Miedema
Onderbouw: Rinze Miedema
Gefeliciteerd jongens! De prijs is inmiddels bij jullie thuisbezorgd.

De volledige uitslag (PDF): Uitslag kwis gezinsdienst.
Foto's die naar aanleiding van de opdracht naar ons toegestuurd werden: Fotoalbum gezinsdienst.
Reacties op de vraag: Wat ervaar je als een Heilig monent (PDF): Ons heilige moment...De collecte is bestemd voor: 
1e collecte voor Kind en familie support in Rwanda
De organisatie Christian Unity Fellowship:
Geeft kinderen toegang tot onderwijs, door hen te steunen;
Ondersteunen gezinnen middels een tweejarig programma om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Richten scholen en gezondheidsklinieken op.
Helpt kinderen en gezinnen groeien in Christelijk geloof.
 Dit project steunen kan door de collecte over te maken naar:
Diaconie PKN Hantum, rekening NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. Kind en familie support in Rwanda
 
Tweede collecte voor de kerk
PKN Hantum, rekening NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.


 
 
Nieuwsbrief 23 mei 2020 Nieuwsbrief 23 mei 2020
Wegen naar God in je hart
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart  de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
(Psalm 84: 6, 7)


Als je deze tijd in de natuur komt waar alles in bloei is, zie je hier en daar platgetrapte paden. Sporen waar vee langs trek, of  paden van wilde dieren. Dieren  nemen  vaak dezelfde route naar de plek waar ze voedsel vinden en water. Dat zorgt ervoor dat op hun paden de begroeiing platgetrapt is of zelfs weggesleten...
Lees hier de volledige nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 8 mei 2020

Nieuwsbrief 8 mei 2020
Meditatie
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor 13:13) Geloof, hoop en liefde was het thema van de challenges voor jongeren in de vakantieweken. In een Whatsapp-groep werden zij uitgedaagd om een opdracht te doen: Hoog-gooien met een pannenkoek, een zo hoog mogelijke toren bouwen met voorwerpen uit huis en tuin, een moodboard maken van je droom, het licht doorgeven etc. Jongeren werden uitgedaagd, maar niet iedereen ging elke challenge aan. Te saai, of juist te veel moeite. Geloof, hoop en liefde is dat in de praktijk geen uitdaging? Gaan we die challenge aan? Of is dat te saai, of te veel moeite?
Lees hier de volledige nieuwsbrief
 
Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd
Hier kunt u het werkplan voor de Nicolaaskerk te Hantum lezen. Deze plannen zijn specifiek voor elk kerkgebouw.
Werkplan Nicolaaskerk.
 
Nieuwsbrief 6 april 2020

Nieuwsbrief 6 april 2020
Maar de lente wist het niet… Dat was als het ware een refrein van een stuk tekst dat ik afgelopen weken kreeg doorgestuurd. De gehele mensenwereld komt in alle onrust tot stilstaan, terwijl de natuur doorgaat met wat ze altijd deed. Lente, lammeren in de wei, bloemen komen uit de knoppen, bomen krijgen bladeren en vogels bouwen hun nest. Maar wij, we moeten proberen ons rustig te houden, niet teveel contacten, afstand houden. In onze dorpen komt het verenigingsleven stil te liggen, en ook de sport geen korfbal of kaatsen. Ook als kerk kunnen we niet meer samenkomen...
Lees hier de volledige nieuwsbrief
 
Pasen 2020 - Een teken van leven...

Pasen 2020 - Een teken van leven...
Elke dag een verhaal, activiteit, gebed of gedicht...

Het thema van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met de materialen van de veertigdagentijd gaan de kinderen hiermee aan de slag.

Met het gezinsboekje boekje kunt u thuis aandacht besteden aan dit thema. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, gebed of gedicht. Hieronder zetten we per dag het werkblad. Zo gaan we samen op weg naar Pasen. Op https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/ staan de liedjes die worden gebruikt (audiobestand en bladmuziek).

Op bij deze link: 40-dagentijd de voorgaande dagen! (vanaf 23 maart) Het hele boekje vanaf de eerste dag kunt u lezen via deze link.

12 april PasenLees hier de vergroting
Luister hier naar de melodie
De het liedje en de bladmuziek
 
Nieuwbrief 27 maart 2020

Nieuwbrief 27 maart 2020
Geliefde mensen van de gemeente van Hantum ca.,
Elke morgen lijkt een dag als alle andere. Maar al snel komt de situatie me weer voor ogen: onwerkelijk, verwarrend. Het Coronavirus legt beslag op heel de wereld, ook op ons.

Alleen opgesloten in huis, of samen met oplopende irritaties. Hard werkend in vitale beroepen, of verplicht thuis, werkeloos. Of juist drukker dan ooit met een baan en daarnaast nog thuisonderwijs. Kinderen die thuis leren, omdat ze niet naar school kunnen. Verveling die toeslaat, of creativiteit die ontstaat.

Deze manier van leven brengt ons veel verschillende dingen, ondanks zorgen, onzekerheid en leed zijn er ook lichtpuntjes. Als ik aan de gemeente denk probeer ik me in te beelden hoe het voor een ieder zal zijn. Jullie zijn in mijn gedachten en gebeden.

Lees hier de gehele nieuwsbrief - Nieuwbrief 27 maart 2020
 
Nieuwsbrief 13 maart 2020 Nieuwsbrief 13 maart 2020

Geachte leden van de gemeente,

Donderdag 12 maart om 15.15 uur, heeft opnieuw een persconferentie plaatsgevonden inzake het coronavirus. Daarin is een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd die op heel Nederland betrekking hebben.

De Protestantse Kerk Nederland heeft naar aanleiding daarvan een brief opgesteld, waarin zij naast het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen sterk aanraden om kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers niet door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. Tevens vinden diensten bezocht door minder dan honderd mensen vaak plaats in kleine kerkgebouwen. Het risico op besmetting is ook daar aanwezig. De volledige tekst van de brief van classispredikant Wim Beekman is ook te lezen op onze website.

Op grond daarvan hebben we besloten alle kerkdiensten in maart 2020 niet door te laten gaan. Het uitgangspunt is dat ook onze gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt om het risico op verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Vooralsnog kunnen de catechisatie, zondagschool en zondagsclub gewoon doorgang vinden zolang de scholen open blijven.

Namens de kerkenraad,
Voorzitter Johan Dijkstra
Scriba Anja Dijkstra-de Haan

Onzekerheid treft ons Heer,
nu het Corona-virus om ons heen verschijnt,
en we gedwongen niet samenkomen in Uw huis.
Een ziekte die niet alleen ziek maakt, maar ook bang.
Geen grip op wat er komen gaat,
ontredderd dat dat zomaar kan. Niet in Uw huis, maar toch bij U zoeken we een schuilplaats.
Laat ons leven niet verlopen in angst,
doe ons leven met de hoop van Pasen.
Heer van de hemel en van de aarde,
door Uw goede machten vaderlijk geborgen,
wachten wij kalm op wat er komen gaat.
U bent bij ons in de avond en de morgen,
en zonder twijfel elke nieuwe dag.

 
Nieuwsbrief 27 juni 2020 Nieuwsbrief 27 juni 2020
Dat wij volharden
in vertrouwen,
in de kracht van de liefde
geloven.
Wees zelf de vlam in ons hart,
zodat wij weten
dat het op liefde aankomt...


Kerkdiensten Hantum en Anjum
Zondag 12 juli a.s. hopen we de eerste fysieke eredienst weer 
te houden. Weet u welkom om mee te doen! 
Eén en ander gaat gepaard met de nodige maatregelen 
om dit verantwoord te kunnen doen. De belangrijkste 
regels vind u in deze nieuwsbrief. Graag jullie aandacht 
voor de regels, zodat we veilig de eredienst met elkaar 
kunnen vieren.
Lees hier de volledige nieuwsbrief 
 
Aan alle kerkenraden van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland

Aan alle kerkenraden van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland
Aan alle kerkenraden van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland Koudum, 12 maart 2020 Geachte kerkenraadsleden en leden van de gemeenten in de Classis Fryslân, Vandaag heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze classis. Met deze brief stellen wij u daarvan op de hoogte.

Kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast. 
Bijeenkomsten in de publieke ruimte met meer dan honderd personen zijn vanaf vandaag tot in ieder geval 31 maart verboden. Dit betekent dat ook kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast.

De Classis ontraadt u kerkdiensten met minder dan 100 kerkgangers.
Daarnaast ontraden wij u ook dringend om kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. Tevens vinden diensten bezocht door minder dan honderd mensen, vaak plaats in kleine kerkgebouwen. Het risico op besmetting is ook daar aanwezig.

U kunt online en via televisie een kerkdienst volgen.
Wij geven u in overweging om, als u daar de mogelijkheden toe hebt, in kleine kring in uw kerkgebouw een dienst met bijvoorbeeld uw voorganger en enkele kerkenraadsleden te houden. Deze kunt u dan online met geluid, en waar mogelijk ook met beeld, uitzenden. Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Rouwdiensten en trouwdiensten zo mogelijk in besloten kring.
Wij vragen u rouw- en trouwdiensten zoveel mogelijk in besloten kring te houden. Wellicht kunt u deze via online media uitzenden. Met betrekking tot het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact wordt verboden/sterk afgeraden.

Bezoeken aan kwetsbare mensen worden dringend ontraden.
De regering vraagt het bezoeken van oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken stop te zetten. Wij adviseren daarom gemeentes geen pastorale bezoeken, anders dan in hoge pastorale nood, af te leggen aan kwetsbare mensen. Wel vragen wij u om mensen die dat nodig hebben telefonisch, via de e-mail, of de Whatsapp en andere sociale media pastorale zorg te verlenen.

De Classis vraagt u andere kerkelijke bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn, uit te stellen.
Kerkelijke bijeenkomsten waar u meer dan honderd personen verwacht, moet u in ieder geval afzeggen. Wij raden u aan om bijeenkomsten waar u minder dan honderd deelnemers verwacht, en die niet noodzakelijk zijn, uit te stellen. Dit om de verspreiding van het virus niet onnodig een kans te geven. Bij bijeenkomsten die noodzakelijk zijn en die u door laat gaan, moeten mensen volgens de betreffende richtlijnen van het RIVM met neusverkoudheid en/of hoesten, en/of keelpijn, en eventueel koorts thuisblijven.

De catechisatie kan doorgaan zolang de scholen open blijven.
De groep kinderen en jongeren is verminderd kwetsbaar voor het virus, daarom heeft de regering vooralsnog besloten om de scholen open te houden. Zolang als de scholen open blijven, kunt u de catechisatie aan kinderen en jongeren door laten gaan.

Volg het corona-advies op de landelijke website van onze kerk.
Op de website van de landelijke kerk staat een advies hoe we als kerken kunnen omgaan met het coronavirus in het kerkelijk leven. Dit advies krijgt regelmatig een update. Wij raden u aan dit geregeld te raadplegen. U vindt het advies via de link https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde. Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant 
 
Wereldgebedsdag 2020

Wereldgebedsdag 2020
 
Nijjiers Fesper

Nijjiers Fesper
 
Nooit te jong om oud te doen, of andersom?

Nooit te jong om oud te doen, of andersom?
Vrijdag 15 maart 2019 vond er in de vroege avond een roulerende spelavond plaats. Jongeren van de clubs 12 t/m 16 jaar mochten ouderen opzoeken om daar een klein uurtje lang op ‘ouderwetse’ wijze een spel te spelen. 

Klokslag 19.00 u werd er aan de jongeren uitgelegd wat er van hun werd verwacht, naar wie ze gingen en vooral waarom ze dit deden. De jongeren waren al ver van tevoren enthousiast en stonden te popelen om hun vele snoepjes in ontvangst te nemen. 

Na de verdeling mochten de jongeren vertrekken en bij de ‘ouderen’ aanbellen. Het woordje ouderen werd daarnaast gerechtvaardigd doordat het nou eenmaal zo was … aldus vrouw de Hoop die als één van de zes ouderen (vrouw Toren, vrouw De Jong, vrouw Breman, vrouw  Bakker en meneer Maijs)  juist groepjes van minimaal twee jongeren mocht ontvangen. 
 
lees meer »
 
Uitnodiging Leerhuis

Uitnodiging Leerhuis
 
Terugblik Pasen Liturgische bloemschikking zondag 21 April 2019

Terugblik Pasen Liturgische bloemschikking zondag 21 April 2019
Als liturgische commissie is hebben we voor Pasen weer een bloemschikking gemaakt.
Het witte kleed ligt op de tafel, wit is de kleur van feest en liefde.
In het midden is een schikking gemaakt in de vorm van een hart, aan weerskanten staan 8 flessen gevuld met voorjaarsbloemen.
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Daarvoor staan ter versterking 3 potjes met bloeiende bolplantjes, de drie eenheid van Geloof, Hoop en Liefde.
De staande vorm van de schikking is het hart.
In de teksten van Pasen gaat het om te zien met het hart, niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.Laat Heer ons hart u toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.   
 

Het is Pasen nieuw begin, om te leven met het hart.
Namens de liturgische commissie,
Griet Prins, Hilda Veeninga, Marieke Postma
 
Uitnodiging Leerhuis 21 maart 2019

Uitnodiging Leerhuis 21 maart 2019
 
Uitnodiging gemeenteavond 13 maart 2019

Uitnodiging gemeenteavond 13 maart 2019
 
Wereldgebedsdienst zondag 3 maart 2019

Wereldgebedsdienst zondag 3 maart 2019
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie, een uiting van oecumene, samen verbonden zijn.
Bijzondere en mooie dienst m.m.v voorganger Dhr.T.R.A. Simonides en enthousiaste mensen .
Liturgie Slovenië, Thema: WELKOM,GOD NODIGT JE UIT!
 
Stukje tekst vanuit de liturgie:
 
Jesus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen, jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
Ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn.


Kijk hier voor meer foto's
 
Wereldgebedsdienst zondag 3 maart 2019 in de Nicolaaskerk in Hantum om 9.30 uur.

Wereldgebedsdienst zondag 3 maart 2019 in de Nicolaaskerk in Hantum om 9.30 uur.
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie...
 
Door en voor mensen die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich verbonden voelen met elkaar wereldwijd. Een uiting van oecumene.
Samen vieren, samen bidden, samen delen.

De wereldgebedsdag heeft al een jarenlange traditie, ieder jaar wordt er weer een liturgie voorbereid  door mensen uit een ander land. Dit jaar  is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Slovenië  met het thema: Welkom, God nodigt je uit! 

Slovenië (Sloveens: Republika Slovenija), is een land in Europa aan de zuidrand van de Alpen, het wordt begrenst door Oostenrijk in het noorden, Italië en de Adriatische zee in het westen, Kroatië in het zuiden en oosten en Hongarije in het noordoosten. Het land telt meer dan 2 miljoen inwoners.

Het Nederlands comité heeft gekozen voor de volgende projecten:
ASPI-Centrum: Een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom  en voor autistische  jongeren dat in 2018 geopend is. Jongeren kunnen hier revalideren d.m.v trainingen leren om zelfstandig te wonen. In de toekomst willen zij ook huisvesting op het eigen terrein gaan realiseren.
Een (blijf van mijn lijf) huis voor moeders: Een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld. Het programma omvat workshops die hun inzicht geven in hun situatie en die hun tegelijkertijd nieuwe vaardigheden en technieken leren om die problemen aan te pakken.

Roma-project in Pusca: Roma- burgers worden nog steeds behandeld als tweederangs burgers in Slovenië. Pusca is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeert wordt om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten. Zij organiseren workshops voor vrouwen, jongeren en kinderen op het vlak van zelfrespect, onderwijs en begeleiden hen naar het zoeken van werk.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer te lezen over de gekozen projecten.

Tijdens de dienst  is de eerste collecte voor deze projecten en de tweede collecte voor de onkosten van de liturgieboekjes.

U en jullie worden van harte uitgenodigt in deze wereldgebedsdienst bij ons in de 4-H dorpen, m.m.v Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard en verschillende mensen. 
Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid voor ontmoeting en nagesprek. 

Namens het plaatselijk comité WGD, Wietske v.d. Woude en Marieke Postma.   
 
Laatste zondag kerkelijk jaar 25-11-2018

Laatste zondag kerkelijk jaar 25-11-2018
Bladeren vallen.
De dood omringt ons.
Een tijd van gedenken.
De natuur verkilt.
Wij komen bijeen
om kaarsen te ontsteken.
Namen worden genoemd.
Tranen vallen.
Zoekend naar een nieuwe tijd
slaan wij de handen ineen.
Biddend wachten wij
En verwachten wij
het licht
dat zich opmaakt
om ons te begroeten.


 
Dankstond 7 november 2018

Dankstond 7 november 2018
Op de tafel ziet u een schikking van de vele oogstproducten om dankbaar voor te zijn.

Op het veld en in de kassen,
rijpten allerlei gewassen.
Dat is niet vanzelf gegaan,
het groeigeheim, dat blijft bestaan.


Dank u wel Heer voor gewas en arbeid, van dit jaar
Voor het dagelijks brood ons gegeven
Voor de goede dingen in ons leven
Voor aardappelen en alle etenswaar, granen groenten, fruit 
We kunnen weer een jaar vooruit.
Dank U wel voor de arbeid, die we mochten verrichten
En de vele vruchten die we daarvan mochten plukken.

 
 
Pelgrimeren aan het wad

Pelgrimeren aan het wad
Geslaagde  pelgrimstocht van de Protestantse Gemeente  Hantum c.a. 

Donderdagavond 27 september 2018 is er een pelgrimstocht gehouden langs het wad in Peasens-Moddergat, georganiseerd door de leerhuiscommissie onder leiding van ds. B.G. Keizer uit Oostrum.
De pelgrimage startte met prachtig najaarsweer in de Antoniuskerk in Peasens waar iedereen een reisgids werd aangeboden  met als inhoud verschillende teksten en liederen voor de momenten van bezinning  en beleving en gesprek onderweg. 
Waarbij ook een moment van pauze  voor het gebruik van een kop koffie of thee en het genieten van  de prachtige natuur met de ondergaande zon.
De tocht werd afgesloten in de kerk het Anker met een woord van afscheid en een reiszegen  door ds. B.G. Keizer en  het luisteren naar het orgelspel van A. Klontje met  het gezamenlijk zingen van het lied  ‘You raise Me Up’ ( Josh Groban)

REISZEGEN:

Dat de weg zich voor je opent,
Dat je de wind altijd in de rug mag hebben,
De zon je gezicht zal verwarmen
En de regen zacht zal vallen op je velden,
Dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,
Mag behoeden in de palm van zijn hand


Bekijk hier de foto’s

 
 
Praisdienst 21 oktober 2018 Praisdienst 21 oktober 2018
Foto's van de praisedienst van zondag 21 oktober 2018 met medewerking van Lighthouse uit Burdaard.
 
 
Uitnodiging Leerhuis 27 september 2018

Uitnodiging Leerhuis 27 september 2018
 
Startzondag 23 september 2018

Startzondag 23 september 2018
 
Uitnodiging slotdienst winterwerk op zondag 22 april om 9.30 uur in de Nicolaaskerk in Hantum

Uitnodiging slotdienst winterwerk op zondag 22 april om 9.30 uur in de Nicolaaskerk in Hantum
Voorganger pastor G.H. Visser, muzikale medewerking in deze dienst in deze dienst zal worden verleend door muziekgroep Klaailûd uit Reitsum.
In deze dienst zal afscheid worden genomen van de kinderen van zondagschool/zondagsclub.
U en jullie worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke kerkdienst.
 
Namens de bijzondere dienstencommissie:
Gepke, Pietsje, Marieke, Hille
 
 
Sjem in de Nikolaaskerk te Hantum

Sjem in de Nikolaaskerk te Hantum
Medewerking wordt verleend door muziekgroep SJEM in de kerkdienst op zondag 11 maart 2018 in de Nicolaaskerk in Hantum.
Voorganger is dhr. G. Riemersma uit Wetsens.
Allemaal van harte welkom!
 
 
Terugblik PASEN 2018

Terugblik PASEN 2018
Het thema van de 40 dagentijd en Pasen was dit jaar :  
Een Open Deur: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Voor Pasen hadden wij als liturgische commissie weer een schikking gemaakt.
Enige uitleg daarover:
Het witte kleed ligt op de tafel,  een open deur met daarachter  een  grote brandende witte kaars , om de deurpost slingert klimop, en een weg van een goudkleurige stof.
Overal staan verschillende voorjaarsbloemen, in allerlei kleuren met daarbij brandende waxinelichtjes.
Op de paasmorgen verbeeldt de bloemschikking ,, Een paastuin ,,  een feestelijk en kleurijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde en nieuw leven.!
Wij wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes , aangestoken en opgewekt, door het Licht van Pasen.
De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met elkaar.
Jezus , de Levende wijst ons de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede.
Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.
Een open deur, naar een wereld van Onvoorwaardelijke Liefde….

Namens de Liturgische commissie: 
Hilda Veeninga, Akke Dijkstra, Griet Prins, Marieke Postma
 
Uitleg bij de Paaskaars Uitleg bij de Paaskaars
Als ondergrond is gekozen voor een bruin kruis. Dit doet mij denken aan het oude paaslied: “Op die heuvel daarginds staat een ruw houten kruis”.

Op het kruis staan in V-vorm drie punten als teken van de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het thema van de dienst is: “Onvoorwaardelijke liefde”. Naast het kruis zijn drie rode hartjes aangebracht. God vraagt eerst niet naar ons doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg.

Verder staat de versiering in het teken van het Avondmaal. In de paastijd wordt het avondmaal, bij ons in de kerk, gevierd op Witte Donderdag. Het doet ook denken aan het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. In  Matteüs 26: 26 tm 29 staat het volgende: “Onder het eten nam Jezus brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood in stukken en gaf die aan zijn leerlingen:”Neem en eet het op; dit is mijn lichaam”. Toen nam hij een beker, dankte God en gaf hun de beker door met de woorden: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed waardoor het verbond met God wordt bekrachtigd, mijn bloed dat voor veel mensen wordt vergoten om vergeving voor hun zonden te verkrijgen. Geloof mij, van nu af zal ik geen wijn meer drinken tot de dag dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader”.

Op de kaars vind je een goud/geel brood, Als teken van het brood dat Jezus brak. De kleur goud geeft aan hoe kostbaar dit is. Brood is noodzakelijk om te leven, zo is geloof in Jezus nodig voor het eeuwige leven.

Een grijze beker met zilveren accenten. Dit als dankzegging voor dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Overal in de versiering is zilver gebruikt. Zilver is de kleur van vertrouwen. . Heb vertrouwen in de Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen.

Een tros druiven. De druif verwijst ook naar het Avondmaal en het offer dat Jezus bracht. De druif is tegelijk een teken van leven en van lijden.

Rijpe aren. Aren zijn het symbool van Jezus als het “Brood des levens” en van het Avondmaal. Gemalen graankorrels zijn de grondstoffen voor brood.

De Alfa en de Omega. In Openbaring 22: 13 zegt Jezus: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Op de blauwe band onderaan de kaars staat het jaartal 2018. De kleur blauw is het symbool van trouw. God is trouw, Hij laat ons nooit alleen.
 
Wereldgebedsdagviering op zondag 4 maart 2018.

Wereldgebedsdagviering op zondag 4 maart 2018.
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie...

Wereldgebedsdag heeft al een jarenlange traditie.
Ieder jaar wordt de liturgie samengesteld door mensen uit een ander land, dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Suriname met het thema: En God zag dat het GOED was...

De dienst is door en voor mensen die hun geloof willen delen, omdat ze zich verbonden voelen met gelovigen wereldwijd. EEN UITING VAN OECUMENE.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor diverse doelen, projecten  in Suriname.
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag  heeft gekozen voor de volgende projecten:
Stichting Unu Pikin  biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreéerd voor personen die meer ondersteuning nodig hebben.
Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen op, waarvan de ouders of de familie niet zelf de verzorging op zich kunnen nemen.
Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten (ZZG) de gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de Medische Zending. Het werk is belangrijk, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten.
Tijdens de dienst is de eerste collecte voor deze projecten en de tweede collecte voor de onkosten van de liturgieboekjes.

U wordt van harte uitgenodigd om deze wereldgebedsdienst mee te maken, ook bij ons in de 4-H Dorpen, m.m.v. Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard en verschillende mensen die meewerken aan deze dienst.

Namens het plaatselijk comité  WGD, Wietske v.d. Woude en Marieke Postma.
 
Wereldgebedsdag zondag 4 maart 2018

Wereldgebedsdag zondag 4 maart 2018
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie, samen vieren, samen delen, samen bidden, een uiting van oecumene met elkaar verbonden.

Voorganger tijdens deze dienst was dhr.T.R.A. Simonides uit Birdaard.
Dit jaar was de liturgie samengesteld en voorbereid door vrouwen uit Suriname met het thema: En God zag dat het Goed was…

Bij binnenkomst  kon men alvast de Surinaamse sfeer proeven door het luisteren naar Surinaamse muziek, en kreeg iedereen een kleurrijk kaartje in de vorm van een mangroveboom of een zeeschildpad, iedereen kon hier iets persoonlijks opschrijven over de zorg voor Gods schepping.

De kaarten werden tijdens de dienst weer opgehaald en na afloop van de dienst weer uitgedeeld, zo werd de tekst weer doorgeven aan elkaar.
Iedereen werd welkom geheten  en werd er enige uitleg gegeven over de liturgische tafel, waarop de verschillende producten stonden behorende bij het land Suriname en bloemschikking met daarbij de verschillende tafelvlaggen van de landen van de voorgaande wereldgebedsdagvieringen, en voor dit jaar de Surinaamse vlag.

De liturgie werd gevolgd , met  daarbij opvallend de kleurrijke voorplaat over het thema.7 Surinaamse vrouwen  werden voorgesteld  met hun verschillende leefwijzen en ervaringen. Een mooie overdenking was er door de voorganger.

Er werd gecollecteerd voor verschillende projecten in Suriname. De bestemming voor de projecten waren te volgen op een beamerpresentatie met meerdere beelden van het land Suriname. 

Na de dienst werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie. Het was een mooie dienst met vele enthousiaste medewerkers.

Namens het plaastelijke wereldgebedsdagcomité, PKN Hantum c.a
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma.

Kijk hier voor meer foto's
 
Foto en uitleg liturgische schikking kerstmis 2017 Foto en uitleg liturgische schikking kerstmis 2017
De gouden doek omwikkeld rondom de witte bloemen, met daarbij de gouden kroon, staan symbool voor de pasgeboren Koning.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren kind.
 
Als een morgenster uit het duister
Is Hij verschenen.
In een kind is het woord tot bloei gekomen
en heeft hij God als mens op aarde
aan het Licht gebracht 
Oogstschikking - Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2017

Oogstschikking - Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2017
 
Terugblik Tentdienst zondag 2 juli 2017

Terugblik Tentdienst zondag 2 juli 2017
Als afsluiting van het dorpsfeest in de 4-H Dorpen is er op zondag 2 juli een tentdienst gehouden die in het geheel verzorgd werd door de Country Trail Band, met het thema: 'Recht uit het hart in uw hart'

Een mooie en bijzondere dienst met veel muziek en samenzang en liederen gezongen door de groep, een moment voor de kinderen en een korte overdenking met een duidelijke boodschap voor alle aanwezigen.
Een geweldige opkomst van jongeren en ouderen. Waardevol als afsluiting van de feestdagen met elkaar deze dienst te vieren.

Na afloop van de dienst werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van koffie, thee of fris met voor iedereen een heerlijk stukje zelfgebakken cake, gemaakt door verschillende mensen.

Een voorbereidingscommissie voor het komende startweekend op zaterdag 23 en zondag 24 september is bezig met het uitwerken van ideeën en plannen.
Iedereen eerst een fijne vakantie toegewenst.
Namens de bijzondere dienstencommissie, Pietsje, Gepke, Marieke, Hille

Bekijk hier meer foto's van deze bijzondere dienst.
 
Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'

Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'
Tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen werken we als liturgische commissie met het thema: ‘Sta in je kracht’.
Liturgische schikking eerste zondag van de veertigdagentijd zondag 5 maart.
Op deze zondag horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige bloemen, zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. In de schikking is als basis symbolisch, een berg gevormd van drie schijven van een boom. 
lees meer »
 
Uitnodiging Leerhuis 9 maart a.s.

Uitnodiging Leerhuis 9 maart a.s.
 
Uitnodiging Gemeenteavond 8 maart a.s.

Uitnodiging Gemeenteavond 8 maart a.s.
 
Wereldgebedsdagviering op zondag 5 maart 2017 in de Nicolaaskerk in Hantum

Wereldgebedsdagviering op zondag 5 maart 2017 in de Nicolaaskerk in Hantum
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie. Door en voor mensen die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich verbonden voelen met gelovigen wereldwijd. Een uiting van Oecumene. Samen vieren, samen delen, samen bidden. Wereldgebedsdag heeft al een lange traditie.

Ieder jaar wordt de liturgie voorbereid door mensen uit een ander land, dit jaar is de liturgie samengesteld en voorbereid door vrouwen uit de Fillipijnen met het thema: Eerlijk?
De Fillipijnse eilanden vormen een republiek in Zuidoost Azië. Het land bestaat uit grote en kleine eilanden in de Grote of Stille Oceaan. 83 % Van de bevolking is rooms-katholiek en het totale aantal christenen bedraagt 94%. De Fillipino's, die 80 % van de totale bevolking uitmaken, stammen voornamelijk af van Maleisiërs, Chinezen en Spanjaarden.
lees meer »
 
Uitnodiging Leerhuis

Uitnodiging Leerhuis
 
2 Februari a.s. Winterjûnenocht-lezing Hiaure

2 Februari a.s. Winterjûnenocht-lezing Hiaure
Donderdag 2 februari: Winterjûnenocht-lezing in Hiaure

Architect Nynke-Rixt Jukema:

Voel het nachtleven in Dongeradeel

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor onze ‘Winterjûnenocht-lêzing ' op donderdag 2 februari a.s. Onze gastspreker is architect Nynke-Rixt Jukema uit Mantgum.
lees meer »
 
Wereldgebedsdienst zondag 5 maart

Wereldgebedsdienst zondag 5 maart
Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie. Samen vieren, samen delen  samen bidden, samen zingen. Dit jaar was het een viering uit de Fillippijnen met het thema: EERLIJK ?
Vooraf gaande aan de dienst en bij binnenkomst kon iedereen alvast een beetje van de sfeer proeven van de Filippijnen door te luisteren naar muziek. 
Op de tafel in de liturgische ruimte stond de wereldbol en de Filippijnse tafelvlag omringd door de meerdere vlaggen van de voorgaande jaren met de wereldgebedsdagvieringen in Hantum. Een kleurrijke doek met verschillende producten uit het land.
Met medewerking van dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard en verschillende mensen werd de liturgie gevolgd  die dit jaar was samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. In het welkomstwoord werd iedereen begroet met de woorden: Mabuhay!  Welkom!
lees meer »
 
Orgelconcert 20 januari 2017

Orgelconcert 20 januari 2017
 
Nieuwjaarsdienst 1 januari 2017

Nieuwjaarsdienst 1 januari 2017
Bij binnenkomst werd iedereen door de bijzondere dienstencommissie verwelkomd met een glaasje alcoholvrije champagne en kon iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen.
Voorganger tijdens de dienst was pastor G.H. Visser en organist was dhr. Klaas Zijlstra.
Na afloop van de dienst was er voor iedereen koffie  en een glaasje fris voor de kinderen met als verrassing een feestelijk stukje fries oranjekoek met tekst en kon nog gezellig worden nagepraat.
Een stukje verbondenheid met elkaar als gemeente!
Namens de Bijzondere Dienstencommissie PKN Hantum c.a. wensen we u een goed en inspirerend nieuw jaar 2017 toe.
Pietsje, Gepke, Hille en Marieke
 
Uitnodiging Kerstviering

Uitnodiging Kerstviering
Zaterdag 17 december 2016
Aanvang: 16:30
Niciolaaskerk te Hantum

Geef je op vóór 12 december door je aan te melden bij:
Anne en Pietsje van der Ploeg
Bel naar: 0519-785007
of mail: pvanderbrug@outlook.com
Heeft u vervoer nodig, laat het ons even weten
 
Kerstnachtdienst

Kerstnachtdienst
In de kerstnachtdienst werden er verschillende kerstliederen gezongen door een enthousiast gelegenheidskoor samengesteld door vele leden uit Hantum en omgeving, o.l.v. dirigent Jan Blom en organist Jan de Boer beiden uit Dokkum. Keyboardbegeleiding werd gedaan door Lucia Tilma. Voorganger tijdens de dienst was pastor G.H. Visser. Samenzang van  kerstliederen met de gemeente werd spontaan gedaan. Tijdens de dienst was er een uitleg van de liturgische schikking. Aan het einde van de dienst werd er een dankwoord gesproken namens de bijzondere dienstencommissie voor de spontane medewerking van iedereen en werd er verteld hoe het gelegenheidskoor is ontstaan voor deze bijzondere dienst.
Als afsluiting van de dienst werd het Ere zij God gezongen. 

 
Uitnodiging Leerhuis

Uitnodiging Leerhuis
 
Loopt u mee?

Loopt u mee?
Loopt u mee met de belevings- en bezinningstocht over het leven van Franciscus van Assisi?
Leerhuis Hantum nodigt u van harte uit op dinsdag 4 oktober a.s.

Lees hier de uitnodiging.
 
Alphacursus - Start 13 september 2016

Alphacursus - Start 13 september 2016
Voor informatie: www.alpha-cursus.nl
Contactadres voor PKN Hantum c.a. Anja Dijkstra
Contactadres voor PKN Raard Foudgum c.a.
Harriet Hoekstra

Klik hier voor groot formaat uitnodiging.
 
Geslaagde Franciscus pelgrimstocht

Geslaagde Franciscus pelgrimstocht
Op dinsdagavond  4 oktober j.l. is er een zgn. Franciscus Pelgrimstocht gehouden in Hantum, die georganiseerd was door de Leerhuiscommissie van de PKN kerk.

4 Oktober is dierendag, maar ook de gedenkdag van Sint Franciscus.
De pelgrimage startte in de Nicolaaskerk in Hantum en ging via via Hûs van de Dichter en de Stoepa door het mooie landschap. Genietend van de natuur en de schitterende zonsondergang. De tocht eindigde in de kerk van Hiaure. 

Bekijk hier de foto's
lees meer »
 
Orgelrestauratie Orgelrestauratie

De kerkrentmeesters zijn op excursie geweest naar de ambachtslieden die het orgel uit de kerk aan het restaureren zijn. Hier een klein fotoverslag...
 
Deel je Leven - Startzondag 2016

Deel je Leven - Startzondag 2016
Uitnodiging:
Startzondag 25 september 2016
Thema: DEEL JE LEVEN
 
Met z'n allen als kerkelijke gemeente aan boord op de m.p.s. Marprinses van Rondvaardij Princenhof in Eârnewald.
Van harte uitgenodigd om met ons aan boord te gaan!
De startdienstcommissie.

Klik hier voor een vergroting van de uitnodiging.
 
Startzondag 2016 - Aan boord van de Marprinses in Eernewoude...

Startzondag 2016 - Aan boord van de Marprinses in Eernewoude...
Afgelopen zondag 25 september gingen gemeenteleden met velen, jong en oud, aan boord van het schip “Marprinses” van rondvaardij De Princenhof uit Eârnewâld.
Het PKN jaarthema is dit jaar: 'Deel je leven'.
Iedereen werd welkom geheten door de startdienstcommissie.
Met elkaar werd een rondvaart door de Alde Feanen gemaakt met enthousiaste mensen en kinderen, genietend van de mooie natuur en het prachtig zonnige weer onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade met een Fries stukje oranjekoek.

Bekijk hier de foto's
 
lees meer »
 
Terugblik op de Themadienst  Jij bent waardevol!

Terugblik op de Themadienst  Jij bent waardevol!
Op zondag 26 juni werd de Themadienst Jij Bent Waardevol! in zijn geheel verzorgd door Gospelgroep “De Regenboog” uit Dokkum.
De Regenboog, teken van hoop en kracht voor de toekomst, door God gegeven. De veelkleurigheid van de regenboog zoals we die regelmatig buiten kunnen zien en erover kunnen lezen in de Bijbel, kwam terug in het repertoire van de verschillende liederen die werden gezongen. De veelkleurigheid werd uitgestraald door het enthousiasme en het zingen van de groep.

In de kerk waren verschillende kleurrijke bloemplaten neergezet met verschillende teksten waarvan ook uitleg werd gegeven tijdens de dienst: Jij bent waardevol - God stemt op jou - Gods mobiel staat nooit uit - Jij bent een parel in Gods hand - Gods liefde kent geen grenzen

Het was een prachtige , waardevolle dienst voor jong en oud met een invulling waarbij ruimte was voor samenzang, koorzang, meditatie en een kindermoment, waarbij de kinderen mede door het enthousiaste team vrolijk aan mee deden.

Als laatste lied zong de gospelgroep het lied “Wees Gezegend” terwijl ze zingend in het kerkpad gingen staan tegenover de kerkgangers.
De themacommissie deelde bij de uitgang van de kerk zakjes zaad uit met de tekst Jesaja 43a.
We kunnen terugzien op een mooie en bijzondere dienst.

Bekijk hier meer foto's.

Namens de bijzondere dienstencommissie, Gepke, Pietsje, Marieke, Hille
 
Praisedienst met Gospelkoor the Messengers

Praisedienst met Gospelkoor the Messengers
Op zondag 5 juni a.s. is er in de Nicolaaskerk te Hantum een Praisdienst in samenwerking met Gospelkoor the Messengers. Aanvang 13:45 uur. Allen hartelijk welkom!
 
 
Geslaagd uitje Diaconie naar zonnig Deinum

Geslaagd uitje Diaconie naar zonnig Deinum
Zaterdag 4 juni was het zover, de diaconie organiseerde een uitstapje voor de 70 plussers uit onze gemeente.
De reis ging deze middag naar het Schoolplatenmuseum in Deinum, om daar de tijd van onze jeugd opnieuw te beleven. Honderden platen werden bekeken van uiteenlopende onderwerpen, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, bijbelse platen, natuurkunde, de boerderij, techniek enz.
Na afloop van dat bezoek was er in het restaurant It Holt een hapje en een drankje.
Het was een gezellige en zonnige middag!

Bekijk hier de foto's.
 
Doe iets!

Doe iets!
Afgelopen zondag 29 mei is er een school- en gezinsdienst gehouden. Voorganger in deze dienst was Ds. F.G. Fink uit Burgum.  Het thema van de dienst was: DOE IETS.
De dienst was voorbereid met de leerkrachten en de leerlingen van de basisschool “De Fjouwerhoeke”. Tijdens de dienst  hebben de kinderen enthousiast liederen gezongen en stukjes gelezen. In de kerk hingen tekeningen die door de kinderen gemaakt waren.
Het collectedoel, waarvan uitleg werd gegeven door één van de leerlingen, was Grannies to Grannies, o.a. het huizenproject in Uganda. Om de levensomstandigheden van de grannies en hun kleinkinderen te verbeteren worden er in Jinja, Uganda, huizen gebouwd. Het zijn kleine huizen van steen die veel sterker zijn dan de hutten.
Op de basisschool wordt wekelijks gespaard voor dit project. 
 
Fries Mannenensemble zondag 13 maart

Fries Mannenensemble zondag 13 maart
Voor zondag 13 maart is het Fries Mannenensemble uitgenodigd door de bijzondere dienstencommissie te komen zingen in de kerkdienst om 9.30 uur.
Voorganger in deze dienst is Ds. M. Stougie-de Wit uit Eastermar.
Na de dienst is er koffiedrinken.
lees meer »
 
Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede week en Pasen 2016.

Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede week en Pasen 2016.
Als liturgische commissie houden we ons de komende zondagen in de veertig dagentijd  en Pasen bezig met verschillende schikkingen.
Het thema van het 40-dagen project is: Ik ga. Zet een stap naar de ander...
lees meer »
 
Uitnodiging Kerkvisitatie Uitnodiging Kerkvisitatie
Op 31 maart 2016 ontvangt onze gemeente weer reguliere visitatie. Deze visitatie is bedoeld om de kerk op classicaal en landelijk niveau een indruk te geven van het reilen en zeilen op het grondvlak: de plaatselijke gemeente. Iedereen die op dit gebied zorgen of vreugden wil delen met de visitatoren, wordt op die datum in de gelegenheid gesteld met hen te spreken vanaf 19.30 u in Het Open Huis te Hantum. 
Voor wie dat gemakkelijker is, is er ook de mogelijkheid telefonisch contact op te nemen met de visitatoren. De visitatoren voor onze gemeente zijn: ds. JF Kroon (0511 402395) en oud. JW Boorsma (0515 540970)
 
Nieuwjaarsdienst 1 januari 2016

Nieuwjaarsdienst 1 januari 2016
Op gepaste wijze werd het nieuwe jaar ingeluid. Bekijk hier meer foto's
 
Kerst

Kerst
De Hemel raakt de aarde
Herders gaan op weg
Ze zoeken wat engelen vertelden
Ze openen zich
Voor het Kind van belofte

God,
Kom met Uw Geest
Raak ons aan met Uw Licht!
lees meer »
 
Praisedienst 5 juni 2016

Praisedienst 5 juni 2016
Wat een prachtige en kerkdienst! Met een gedreven en enthousiaste inbreng van de Messengers uit Holwerd.
Bekijk hier de foto's.

Bekijk ook de foto's op de eigen website van de Messengers.
 
Kerstfoto's

Kerstfoto's
Tijdens de kerstvieringen zijn er een aantal foto's gemaakt. In het fotoalbum van Kerst 2015 kunt u deze foto's bekijken. 
Foto's kerst 2015
 
Wereldgebedsdag 2016

Wereldgebedsdag 2016
De wereldgebedsdagviering in de 4-H Dorpen is gehouden in de Nicolaaskerk in Hantum op zondag 6 maart j.l. Ieder jaar wordt de liturgie samengesteld door vrouwen uit een ander land, wereldwijd wordt deze liturgie gebruikt. Samen vieren, delen en bidden.                                                                                                             
Dit jaar was het een viering uit Cuba, met het thema: Ontvang mij als een kind!

Met medewerking van mensen uit de 4-H Dorpen,waarbij oud en jong en voorganger Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard was het een bijzondere en mooie dienst. 
Bekijk hier de foto's 
lees meer »
 
Nieuws van Fritz en Anneke Nieuws van Fritz en Anneke
Beste mensen,
De 2015 brief is klaar en hier aangehecht.
We hopen dat jullie ervan genieten. 
We zouden het leuk vinden te horen hoe het jullie gaat.
Hartelijk gegroet
Fritz en Anneke (Lauffenburger)
Lees hier de rondzendbrief.
 
Dankdienst voor gewas en arbeid 4 november 2015

Dankdienst voor gewas en arbeid 4 november 2015
Ieder jaar  op de eerste woensdag in november wordt er een dankdienst gehouden. We zijn dankbaar voor de vele gaven die we uit Gods Handen hebben ontvangen. De overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht, de veelzijdigheid van groei.
De schuren zijn gevuld en de werkzaamheden zijn afgerond.
Om de dankbaarheid te symboliseren hebben we als liturgische commissie voor deze dankdienst een uitstalling gemaakt van verschillende producten die eerst gezaaid en nu volgroeid en geoogst zijn. (Lees ook verder voor meer foto's.)
lees meer »
 
Verslag Classisvergadering 8 oktober 2015 Damwâld Verslag Classisvergadering 8 oktober 2015 Damwâld
Beste gemeente,
Hierbij ontvangt u het kort verslag van de classis vergadering ter kennisname.
Dit verslag mag ook in uw kerkblad geplaatst worden.
Wilt u een uitgebreid stuk van de lezing van mw. Hilde Karssies dan stuur ik u die.
Met vriendelijke groeten
Ellert Jongstra, scriba.

Lees hier het verslag: Beknopt verslag classisvergadering 8 oktober 2015
 
Geslaagd en zonnig startweekend 2015 met het thema SAMEN …

Een zonnig startweekend!
Geslaagd en zonnig startweekend 2015 met het thema SAMEN …
De 4- H Dorpen van de PKN Hantum c.a. hadden het afgelopen weekend van 26 en 27 september  de start van het nieuwe  winterwerk seizoen 2015-2016. Het thema was SAMEN …

Zaterdag waren er verschillende activiteiten voor jong en oud op het sportveld  Yn 'e Bedelte met sport en  spel,  waarbij een sportactiviteit, vertellen en luisteren  met gesprek,  muziek maken waarbij liederen met eigen tekst samenstellen en een puzzelrit een onderdeel waren.  Als afsluiting van de eerste dag werd er een warme maaltijd geserveerd die verzorgd was  door verschillende enthousiaste mensen. 's Avonds was er nog een jeugdactiviteit...

Bekijk hier het fotoalbum
lees meer »
 
Kunstwerken van Jan Kooistra

Kunstwerken van Jan Kooistra
25 Februari was er een prachtige kerkdienst met schilderijen van Jan Kooistra uit Dokkum. Jan Kooistra gaf zelf uitleg bij deze inspirerende kunstwerken.

Bekijk hier de foto's.