Wereldgebedsdag 2016

Wereldgebedsdag 2016
Bij binnenkomst in de kerk kon men luisteren naar Cubaanse muziek om de sfeer alvast te proeven. De liturgie werd gevolgd, er werd gecollecteerd voor de verschillende projecten in Cuba, waarbij een powerpointpresentatie  was te zien met beelden over het land Cuba.                                                                                       
Aan iedereen  was vooraf gaande aan de dienst een papieren gekleurde bloem uitgedeeld, waarbij gelegenheid werd gegeven tijdens de dienst er een wens of tekst op te schrijven, de bloemen met teksten werden verzameld en iedereen kreeg na afloop van de dienst een tekst  mee naar huis. 
Tijdens de dienst was er een moment van uitleg over de liturgische schikking  met het thema: Ik ga Zet een stap naar de ander. En over het 40-dagenproject van de jeugd met het  thema: Stap voor stap op weg naar Pasen.  
Namens het plaatselijk comité  Wietske en Marieke wordt iedereen bedankt voor de spontane medewerking en bijdrage aan deze bijzondere dienst.
Bekijk hier de foto's 
terug