zondag 21 maart 2021 om 09:30

Gezinsdienst
Voorganger(s): Dhr. W. Feddema, Driezum
Organist: Jelke Koolstra

De dienst zal te volgen zijn op Kerkdienstgemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2334-Protestantse-Gemeente-Hantum-ca

Collectes:
1e collecte: NL40 RABO 0320 2395 00 diaconie
2e collecte: NL38 RABO 0307 8260 58 eredienst

terug