Geslaagde Franciscus pelgrimstocht

Geslaagde Franciscus pelgrimstocht
Op diverse plekken werd een moment stil gestaan voor gebed, overweging, luisteren naar een gedicht en muziek en zang. Bij iedere plek werd een kaart met tekst en foto aan de deelnemers uitgereikt ter beleving en bezinning van de diverse momenten.

De tocht werd begeleidt door ds. Herman de Vries van Dokkum. 
Als afsluiting van de tocht werd in de  sfeervolle kerk van Hiaure nog geluisterd naar het Pelgrimsgebed van Amanda Strydom en werd er nog nagepraat onder het genot van een kopje van koffie of thee.
Na afloop werden de deelnemers weer terug gebracht naar Hantum.

Bekijk hier de foto's
terug