Kerst

Kerst
Kerst 24 en 25 december 2015

Met kerst sluiten we het advents- en kerstproject af.
Het project "de Hemel raakt de aarde” eindigt met de blijde boodschap van hoop en troost in een moeilijke tijd: De geboorte van Jezus.
In de afgelopen weken is het project verbeeld d.m.v. een verbinding tussen hemel en aarde.
Een palmblad wijst met de punt naar de hemel. De komvorm van het blad staat voor de ontvankelijke houding  van de mensen in de verhalen in de adventstijd.
Gods Geest werd daarbij steeds uitgebeeld door een rode bloem.

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.
Hierin is de eucharis bloem verwerkt. De eucharis bloemen zijn symbool geworden voor schoonheid, reinheid en een nieuwe begin.
Uit de verhalen van dit project kunnen we het volgende meenemen:
“Wees waakzaam en alert en sluit je ogen niet voor bijzondere gebeurtenissen. Ze geven je hoop en troost voor de toekomst...”

De Hemel raakt de aarde
Herders gaan op weg
Ze zoeken wat engelen vertelden
Ze openen zich
Voor het Kind van belofte

God,
Kom met Uw Geest
Raak ons aan met Uw Licht!
4e Advent zondag 21 december 2015

Hjoed is it de 4de snein fan Advint.
We stekke ek 4 kearsen oan.
It thema fan de Advintstiid en Kryst is: De himel rekket de ierde.
Yn de Advintstiid leit it pearse kleed op de tafel.
De tiid fan tarieding op Kryst.
De skikking is makke yn een palmblêd. It blêd is oan de iene kant iepen en de oare kant stekt de punt omheech. Dat is it symbool fan de ferbining tusken himel en ierde.
Yn it blomstik binne de reade blommen it teken fan Gods Geast.
Yn de lêzing fan dizze snein giet it oer de berte fan Jehonnes. Zacharias de heit fan Jehonnes kriget syn stim werom. De stiennen lizze útelkoar, der komt wer roemte en Zacharias sjongt een lofliet.

De himel rekket de ierde
Jehonnes is syn namme
de weitarieder
om ús fuotten sette te kinnen
op de wei fan de frede
der rekket de himel de ierde

God
kom mei Jo Geast
doch Jo strieljend ljocht
oer ús opgean.
3e Advent zondag 13 december 2015

We werken in deze adventstijd en kerst met het thema:

'De hemel raakt de aarde'.

Als basis voor de schikkingen wordt  een Coco Galera (een marupa), dat is een gedroogd palmblad gebruikt.
Op deze derde zondag van advent is de kleur roze.
Midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
Ze begroeten elkaar met woorden van zegen.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee vrouwen zichtbaar.
De rode bloemen staan als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.
Hierbij nog een gedicht.

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten.
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen,
Daar raakt de hemel de aarde
God kom met uw Geest
opdat wij goede woorden spreken
2e Advent zondag 6 december 2015

De aankondiging van de geboorte van Jezus.

Op deze tweede adventszondag horen we hoe de  engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

De Hemel raakt de aarde
Waar harten worden geopend
Voor het wonder 
van Gods komen onder mensen
Altijd weer
Raakt de hemel de aarde

God, kom met uw Geest
Open ons
Voor Uw aanwezigheid.


1e  Advent zondag 29 november 2015
 
Vandaag is het eerste advent. Ook dit jaar maken wij voor de adventzondagen en kerst weer liturgische schikkingen en werken met het thema: DE HEMEL RAAKT DE AARDE.
De schikkingen zijn volgens het oecumenisch leesrooster gebaseerd op de lezingen uit Lucas 1 en Lucas 2.
Als basis voor de schikkingen gebruiken wij een Coco Galera (een marupa), dat is een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt.
Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde.
De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm.
Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding van Gods Geest en de mensen waar deze adventstijd over  verhaalt (verteld).
Als zichtbaar teken van de Geest zien we iedere adventzondag een rode bloem in de schikkingen.
Op de tafel ligt een jute doek als ondergrond met daarop een paarse doek.
Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen.
Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen, die dichtbij elkaar liggen.
In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.
Als afsluiting  nog een gedicht:
 
De hemel raakt de aarde
in de belofte van een kind.
Ongeloof, verstening worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt.
God kom met Uw geest
open ons hart om uw tekens te verstaan.
terug