Wereldgebedsdienst zondag 5 maart

Wereldgebedsdienst zondag 5 maart
Een liturgie met een mooie kleurijke voorplaat, deze plaat gaf de draagkracht van vrouwen weer maar ook de taken waar ze iedere dag weer opnieuw voor komen te staan. Naar aanleiding hiervan waren  er in de overweging duidelijke, mooie en pakkende woorden.
Er was een uitleg over de projecten waarvoor werd gecollecteerd met een presentatie op de beamer.
In het begin van de dienst werd er uitleg gegeven door  de liturgische commissie over de liturgische schikking van de eerste zondag van de veertig dagentijd met het thema: 'Sta in je kracht’
Aan het einde van de dienst werd er aandacht geschonken aan het veertigdagenproject van de kindernevendienst, zondagsschool, zondagsclub met het thema: ‘Geloof in het leven.’ 
Iedereen kreeg  als herinnering aan deze dienst een klein zakje met rijstkorrels en een kleurrijk kaartje met de tekst:  Als teken van verbondenheid met de Filippijnen .
Na de dienst was er nog koffiedrinken en werd er nog gezellig nagepraat.
Het was weer een bijzondere dienst met m.m.v. enthousiaste medewerkers en vele belangstellende gemeenteleden.

Een hartelijke groet namens de plaatselijke organisatie wereldgebedsdienst in de 4H-Dorpen.
Wietske v.d. Woude  en  Marieke Postmaterug