Dankdienst voor gewas en arbeid 4 november 2015

Dankdienst voor gewas en arbeid 4 november 2015
Op de linkerhelft van de tafel ligt het groene kleed, groen is het symbool voor groei, leven en vruchtbaarheid  met daarop  een samenstelling  van  verschillende producten van land en tuin.
De vele vruchten vertellen symbolisch van verscheidenheid, verschillende mensen en verschillende gaven.
Op de rechter kant van de tafel ziet u een jute kleed met een sobere uitstalling wat armoede symboliseert, water,  droog brood en oude lorren.
Een duidelijk verschil  van rijkdom, overvloed en armoede.
Tijdens de preek werd hier meer uitleg over gegeven.
Als afsluiting behorend bij de gelezen tekst nog een lied:
 
Dank u Heer voor al wat leeft
Dank U voor alles wat Gij geeft
Voedsel, vreugde en overvloed
Gij zijt overstelpend goed
 
Wind en wolken, licht en lucht
Velden vol van goede vrucht
Dank dat duizend bloemen bloeiden
Dank u wel voor al wat groeide.

 
terug