Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede week en Pasen 2016.

Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede week en Pasen 2016.
We volgen het alternatieve spoor zoals dat door het oecumenisch leesrooster gegeven wordt. De Nieuwtestamentische  lezingen komen uit het evangelie naar Lucas. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie, Bonnefooi en Kind op Zondag.
In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God, ook andersom – van God naar de mens.

Om die beweging vorm te geven is er gekozen voor schoenen. De schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit – het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid. Het paarse kleed  ligt op de tafel met daarop een paneel gezet met de kleur ‘zwarte bes’.                  

Voor Iedere zondag wordt er een  schikking gemaakt  van toepassing bij de betreffende thema,s en lezingen.
In de lezingen zit ook beweging.

We beginnen de eerste zondag van de veertigdagen op de Olijfberg, waar Jezus in doodsangst verkeert en aan zijn leerlingen vraagt om met hem te bidden en te waken.

De tweede zondag gaan we terug naar het begin van het evangelie en horen we over het liefhebben van je vijanden.

Vervolgens bewegen we ons weer naar Jeruzalem en zijn getuige van het verhoor dat Jezus wordt afgenomen.

Op de vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en vernederen.

De zondag erop, de vijfde lezen we over Golgotha en horen we het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus, hangende aan het kruis.

Op Palmzondag is er de intocht in Jeruzalem. Deze zondag vormt de overgang naar de stille week. De week die uitnodigd om samen te komen eten aan de tafel van de Heer, en Jezus gang naar Golgotha te volgen. De stilte van de zaterdag te voelen. Samen de verhalen van de opstanding lezen en te ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft maar het Licht.

Op Paasmorgen kan volop gevierd worden hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen.
‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.’

Eerste zondag van de veertigdagentijd. Zondag 14 februari.

Het thema voor de eerste zondag van de veertigdagentijd is:  INVOCABIT - ROEPT HIJ MIJ AAN, n.a. v Lucas 22 : 39 – 46.
Waar Jezus in beweging komt en zich tot God wendt in zijn nood, blijven de leerlingen zitten waar ze zitten en vallen in slaap.
Voor deze eerste zondag in de veertigdagentijd is gekozen voor veertig witte tulpen, zij verwijzen naar bezinning en gebed. Het getal veertig geeft ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan.
Op deze eerste zondag klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. 

Nog een gedicht daarbij:  

schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar leven
zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht waar anderen slapen
God blijf waken wees houvast
Zondag 6 maart 2016. 4e zondag 40-dagenproject.

Het thema voor deze veertigdagentijd is: IK GA – ZET EEN STAP NAAR DE ANDER.

In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee ook naar de Ander met God.
Om die beweging vorm te geven is er gekozen voor schoenen.
De kleur van de schoenen zijn wit, dat staat voor het licht, zuiverheid.

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ligt er een roze doek over de paarse heen. Het wordt iets lichter.
Vandaag ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen.
Dit hebben we uitgebeeld met een orchidee, één bloemsteel rechtop de andere bloemsteel buigt.
Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
eigenwaan
zet geen stap naar de ander
wie zich buigt naar God 
komt in beweging
God
zet ons op onze voeten 
terug