Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'

Liturgische bloemschikking 'Sta in je Kracht'
De berg is het dragend symbool voor iedere zondag waarbij n.a. v. de lezingen een passende schikking bij wordt  gemaakt.

Sta in je kracht Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering die hem getoond worden
sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde
Sta in die kracht


Tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag 12 maart 2017
Vandaag is het de 2e zondag van de 40 dagentijd. Het paarse kleed ligt op de tafel.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg.
Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking bij de symbolische berg zien we de witte lelies als beeld daarvan. 
De paarse bloemen staan voor bezinning.
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.
Hierbij nog een tekst:

sta in je kracht met regels ten leven
en hemels licht 
dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft
en vreugde geeft 
sta in die kracht
 
terug