Terugblik wereldgebedsdagviering zondag 5 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Hantum

Terugblik wereldgebedsdagviering zondag 5 maart 2023 in de Nicolaaskerk in Hantum
Voorganger in deze dienst was Dhr.T.R.A. Simonides uit Birdaard met spontane medewerking van mensen uit de 4-H dorpen.
Aan het begin van de dienst was er een presentatie  met muziek over het land Taiwan om alvast een indruk te krijgen van het land en was in de kerk de sfeer te herkennen voor deze zondag.

Op de tafel was een liturgische bloemschikking gemaakt met betrekking op het thema: “ZICHTBAAR GELOVEN“ waarbij uitleg over werd gegeven. Achterin de kerk stonden de kleurrijke  wereldse vlaggetjes vanuit de verschillende landen van voorgaande jaarlijkse wereldgebedsdagvieringen en informatiemateriaal over het land.
De presentatie van de liturgie werd gevolgd op de beamer.

Een woord van dank was er voor de spontane medewerking van iedereen die zich heeft ingezet voor deze bijzondere kerkdienst , een wereldgebedsdienst die wereldwijd gevierd wordt.

Een kaart werd meegegeven met nog één om uit de delen of te versturen, met een afbeelding van verschillende motieven die de bekendste kenmerken van Taiwan benadrukten om uit te drukken hoe het Christelijk geloof vrede en een nieuwe visie in taiwan brengt (foto kunstwerk voorkant liturgie) met een aansprekende tekst erbij gevoegd, als herinnering aan deze wereldgebedsdag 2023.

Na de dienst werd er gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee, waarbij de verbondenheid ook duidelijk merkbaar en zichtbaar was.

Blijf geloven in het leven wat er komt en hoe het gaat,
elke dag zijn eigen zorgen met veel goeds, maar ook met kwaad.
Probeer elke dag te hopen, dat het kwaad voorbij zal gaan
en dat na het ergste duister, toch ook licht weer schijnen gaat.
Blijf vertrouwen op Gods kracht, zelfs in hele donkere dagen,
dat God je erdoorheen zal dragen en alles naast je gaat.


Hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4-H Dorpen.


 
terug