Bij de Paaskaars van 2022

Bij de Paaskaars van 2022
In  Marcus 1 vanaf vers 9 vinden we het verhaal over de doop van Jezus. Hierin staat o.a. “Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich nederdalen”.
Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte kon een duif in de versiering niet ontbreken. 
En toen kwam de oorlog in de Oekraïne!!!! Een groene tak was snel gemaakt, en is de duif omgedoopt tot vredesduif.

Onder het kruis staat een zilveren Doopvont met blauw water. Door de doop worden wij opnieuw geboren door het besprenkelen met water uit het doopvont. Het besprenkelen is aangegeven door de zilveren en blauwe waterdruppels, dezen vind je links onderaan het kruis.
De kleur blauw is het symbool van trouw. God is trouw, Hij laat ons nooit alleen.

Rechts onderaan het kruis drie rode hartjes en drie zilveren sterren.
Het zilver in de versiering: Zilver is de kleur van vertrouwen. Heb vertrouwen in de Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen. De sterretjes zijn het symbool van Christus
Rood is de kleur en hartjes het symbool van Liefde.  God vraagt eerst niet naar ons doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Naast de rode hartjes zie je boven het kruis een rode Alfa en Omega. In de bijbel kun je hierover lezen in het  boek Openbaringen 1: 8 waar staat: “Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.
Onderaan de kaars een rood bordje met het jaartal 2022.

Op dit bordje twee klimopbladeren. Om zijn altijd groen blijvende bladeren staat de klimop symbool voor hechtheid en eeuwige vriendschap. Deze twee, hechtheid en eeuwige vriendschap hebben we in deze tijd van oorlog en toch nog een beetje corona, hard nodig.

terug