Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.

De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.
 
Uitnodiging voor de maaltijd zoals Jezus

Uitnodiging voor de maaltijd zoals Jezus
 
Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag
 
Kerkdienst gemist... Kerkdienst gemist...
Op Kerkdienstgemist beleeft u de kerkdienst thuis live mee. Een dienst later terugkijken kan natuurlijk ook.
Dit kan via de website https://kerkdienstgemist.nl, via de app op smartphone of tablet of via de tv met Chromecast.
Hulp nodig? Neem dan contact op met Anja (06) 21977841.
 
 
Kerkbalans

Kerkbalans

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Meer informatie op: www.kerkbalans.nl of bekijk het filmpje via deze link: actie kerkbalans

Inleveren retourenvelop kan bij : 
Reinder Prins, Hantumhuizen
Klazina Jansma – van Slooten, Hantum
Grytsje de Jong, Hantum
 
Vernieuwd beleidsplan Vernieuwd beleidsplan
Wie zijn wij als gemeente en wat willen wij de komende tijd? Afgelopen tijd hebben we als kerkenraad het beleidsplan vernieuwd. Een paar speerpunten die voor de komende periode naar voren komen zijn:
 • Kerkelijke betrokkenheid: continuïteit behouden en blijven aansluiten met Evangelie bij huidige leefwereld.
 • Erediensten, in een eredienst van de takomst zoeken we meer ruimte voor ontmoeting, een plek voor kinderen en eigen muzikale inbreng. 
 • Samenwerking: waar nodig zoeken we samenwerking met gemeentes in de buurt.
 • Financiën: Financieel gezond blijven en investeren in gemeentezijn mag wat kosten.
Voor het gehele beleidsplan zie deze link.
 
 
Hantum got talent Eredienst fan de takomst

Hantum got talent Eredienst fan de takomst
Er waren te weinig opgaves bij de activiteiten-commissie voor Hantum got talent. Dus als kerk gingen wij op onderzoek uit: is er dan helemaal geen talent in de 4H-dorpen? Er blijkt heel wat talent te zijn, maar niet iedereen ambieert het podium.

In de dienst van 12 november was de kerk rijkelijk gevuld. Na even bijgepraat te hebben onder genot van een bakje koffie. Starten we met de dienst, na samen zingen en bidden was het tijd om elkaar te bevragen. Wat vind jij leuk om te doen? Waar zet je dat in of zou je dat in willen zetten? Zo moedigden we elkaar aan om ook elkaars talenten te benoemen. Heel vaak zie je zelf niet waar je goed in bent. Wat is het dan goed om bevestigd te worden in je talent en dat naar elkaar uit te spreken.

Na dit gesprek konden we luisteren naar muzikaal talent uit de eigen geledingen: Jacob, Lucia en Simon. In de overdenking luisterden we naar wat de Bijbel leert over talenten. Het gaat er niet om dat we alles uit onze talenten halen, of dat we koste wat kost succesvol zijn. Want dat kan ook ten koste gaan van jezelf of van je geliefden. Waar het om draait is om vooral om trouw te zijn en betrouwbaar. Als we leven vanuit geloof, dan zijn we trouw aan God, trouw aan elkaar. In die trouw delen we onze talenten!

Nieuwsgierig naar deze diensten?
Wees er bij op:
 • 10 maart
 • 19 mei
 • 16 juni
Als organisatie van deze diensten dagen we onszelf uit om:
 • Iedereen zich welkom te laten voelen.
 • Ruimte te maken voor onderlinge ontmoeting.
 • Kinderen een vaste plek te geven.
 • Begrijpelijke taal te gebruiken in dienst en overdenking.
 • Muziek te spelen door eigen muzikanten.
 
Balans opmaken...

Balans opmaken...
Waar hebben wij als PG Hantum ons nou het afgelopen seizoen zoal mee beziggehouden?
Als vrijwilligers in de kerk, maar ook ik als pastor. 
Aan het eind van het seizoen maak ik de balans op in een werkverslag, een overzicht van wat er allemaal was, en vandaaruit blik ik ook al een beetje vooruit.
Het geeft een mooi inkijkje van het afgelopen seizoen van PG Hantum. Zie de bijlage.
Werkverslag 2022-2023
Hartelijke groet,
Wiebe Feddema
 
40 Dagenkalender 2024

40 Dagenkalender 2024
Hier en daar zie ik dat mensen alweer een 40-dagenkalender in huis hebben. We bezinnen ons in deze tijd weer extra op ons geloof, en op wat het leven, het sterven en de opstanding van Jezus ons te zeggen hebben. Met de bijzondere dienstcommissie hebben wij het idee opgevat om voor 2024 met input van jullie als gemeente een veertigdagenkalender te maken om elkaar te inspireren.

Hoe beleef jij de veertigdagentijd? Welk lied of gedicht zet jou daarbij stil? Doe jij aan vasten in de 40-dagentijd, hoe dan? En welk gerecht hoort daar voor jou bij? Wat leer je je kinderen in deze tijd? Heb je een mooie challenge, puzzel of knutsel die daarbij past? Stuur wat jou inspireert naar ons toe, om elkaar volgend jaar mee te inspireren!

Wij zien jullie bijdrages graag komen, je kunt deze mailen naar: wiebefeddema@hotmail.com.
 
Ds. G. van Veldhuizen, predikant van 1931-1937 Ds. G. van Veldhuizen, predikant van 1931-1937
Een stukje geschiedenis van ons dorp en van de kerk…

Onlangs kwam er een biografie uit van ds. G. van Veldhuizen. Hij was dominee in Hantum van 1931 – 1937. Opmerkelijk was dat hij Hantum verruilde voor Rotterdam. In Rotterdam kon hij betekenisvol zijn voor de overbevolkte stadswijk waar hij werkzaam was.

Hij ging niet de geijkte paden. Zo was de postduivenvereniging welkom in het wijkgebouw van de kerk, hielp hij jongeren matiging en discipline door hen een plek te geven bij de boksschool. En hij verruilt de preekstoel en de kerk voor een luie vertelstoel in een zaal om de Bijbelverhalen buiten de kerk te brengen. Dat is dan de tijd in Rotterdam.

In zijn tijd in Hantum schijnt het dat er klachten waren over de opstelling van deze ‘dûmny’, hoe daarmee om werd gegaan in die tijd? Je leest het in het hoofdstuk over zijn tijd in Hantum. Deze dominee heeft een goede tijd beleefd in Hantum, want hier heeft hij zijn laatste rustplaats gekregen.

(Films die ds. Van Veldhuizen heeft gemaakt gedurende in zijn tijd in Hantum, kunt u vinden op www.4h-archief.nl)

 
 
 
Fotoalbum Startzondag 2021

Fotoalbum Startzondag 2021
Thema van de dienst: Van U is de Toekomst. Het werd een prachtige, gezellige en zonovergoten ochtend op het sportveld Yn 'e Bedelte. Bekijk hier de foto's. Fotoalbum Startzondag 2021
 
Kerkfotografie Kerkfotografie
Onlangs was er een kerkfotograaf om foto's te maken van de St. Nicolaaskerk in Hantum en de Annakerk in Hantumhuizen. De resultaten zijn te vinden via de volgende links: St. Nicolaaskerk Hantum - St. Annakerk Hantumhuizen

 
Historie Gereformeerde kerk te Hantum

Historie Gereformeerde kerk te Hantum
Beste bezoekers van onze website, 

Vandaag verscheen op onze website GereformeerdeKerken.info het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. Ter kennisname sturen we u hieronder de link (beneden) naar het verhaal toe. A.s. zaterdag wordt deel 2 (tevens het laatste deel) gepubliceerd; ook daarvan sturen we u de link toe. Onderaan deel 1 zal dan een link naar deel 2 geplaatst zijn, zodat men 'automatisch' kan doorklikken van deel 1 naar deel 2.

We zijn er van overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal zullen willen lezen. Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link naar het historisch overzicht te verwijzen, bijvoorbeeld door middel van de kerkelijke website of door middel van het kerkblad.

Met een hartelijke groet!

Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen

De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Hantum c.a.