Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.


De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.

 
Uitnodiging Leerhuis 27 september 2018

Uitnodiging Leerhuis 27 september 2018
 
Terugblik PASEN 2018

Terugblik PASEN 2018

Het thema van de 40 dagentijd en Pasen was dit jaar :  
Een Open Deur: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Voor Pasen hadden wij als liturgische commissie weer een schikking gemaakt.
Enige uitleg daarover:
Het witte kleed ligt op de tafel,  een open deur met daarachter  een  grote brandende witte kaars , om de deurpost slingert klimop, en een weg van een goudkleurige stof.
Overal staan verschillende voorjaarsbloemen, in allerlei kleuren met daarbij brandende waxinelichtjes.
Op de paasmorgen verbeeldt de bloemschikking ,, Een paastuin ,,  een feestelijk en kleurijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde en nieuw leven.!
Wij wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes , aangestoken en opgewekt, door het Licht van Pasen.
De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met elkaar.
Jezus , de Levende wijst ons de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede.
Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.
Een open deur, naar een wereld van Onvoorwaardelijke Liefde….

Namens de Liturgische commissie: 
Hilda Veeninga, Akke Dijkstra, Griet Prins, Marieke Postma

 
Uitleg bij de Paaskaars Uitleg bij de Paaskaars

Als ondergrond is gekozen voor een bruin kruis. Dit doet mij denken aan het oude paaslied: “Op die heuvel daarginds staat een ruw houten kruis”.

Op het kruis staan in V-vorm drie punten als teken van de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het thema van de dienst is: “Onvoorwaardelijke liefde”. Naast het kruis zijn drie rode hartjes aangebracht. God vraagt eerst niet naar ons doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg.

Verder staat de versiering in het teken van het Avondmaal. In de paastijd wordt het avondmaal, bij ons in de kerk, gevierd op Witte Donderdag. Het doet ook denken aan het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. In  Matteüs 26: 26 tm 29 staat het volgende: “Onder het eten nam Jezus brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood in stukken en gaf die aan zijn leerlingen:”Neem en eet het op; dit is mijn lichaam”. Toen nam hij een beker, dankte God en gaf hun de beker door met de woorden: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed waardoor het verbond met God wordt bekrachtigd, mijn bloed dat voor veel mensen wordt vergoten om vergeving voor hun zonden te verkrijgen. Geloof mij, van nu af zal ik geen wijn meer drinken tot de dag dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader”.

Op de kaars vind je een goud/geel brood, Als teken van het brood dat Jezus brak. De kleur goud geeft aan hoe kostbaar dit is. Brood is noodzakelijk om te leven, zo is geloof in Jezus nodig voor het eeuwige leven.

Een grijze beker met zilveren accenten. Dit als dankzegging voor dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Overal in de versiering is zilver gebruikt. Zilver is de kleur van vertrouwen. . Heb vertrouwen in de Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen.

Een tros druiven. De druif verwijst ook naar het Avondmaal en het offer dat Jezus bracht. De druif is tegelijk een teken van leven en van lijden.

Rijpe aren. Aren zijn het symbool van Jezus als het “Brood des levens” en van het Avondmaal. Gemalen graankorrels zijn de grondstoffen voor brood.

De Alfa en de Omega. In Openbaring 22: 13 zegt Jezus: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Op de blauwe band onderaan de kaars staat het jaartal 2018. De kleur blauw is het symbool van trouw. God is trouw, Hij laat ons nooit alleen.

 
Wereldgebedsdag zondag 4 maart 2018

Wereldgebedsdag zondag 4 maart 2018

Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie, samen vieren, samen delen, samen bidden, een uiting van oecumene met elkaar verbonden.

Voorganger tijdens deze dienst was dhr.T.R.A. Simonides uit Birdaard.
Dit jaar was de liturgie samengesteld en voorbereid door vrouwen uit Suriname met het thema: En God zag dat het Goed was…

Bij binnenkomst  kon men alvast de Surinaamse sfeer proeven door het luisteren naar Surinaamse muziek, en kreeg iedereen een kleurrijk kaartje in de vorm van een mangroveboom of een zeeschildpad, iedereen kon hier iets persoonlijks opschrijven over de zorg voor Gods schepping.

De kaarten werden tijdens de dienst weer opgehaald en na afloop van de dienst weer uitgedeeld, zo werd de tekst weer doorgeven aan elkaar.
Iedereen werd welkom geheten  en werd er enige uitleg gegeven over de liturgische tafel, waarop de verschillende producten stonden behorende bij het land Suriname en bloemschikking met daarbij de verschillende tafelvlaggen van de landen van de voorgaande wereldgebedsdagvieringen, en voor dit jaar de Surinaamse vlag.

De liturgie werd gevolgd , met  daarbij opvallend de kleurrijke voorplaat over het thema.7 Surinaamse vrouwen  werden voorgesteld  met hun verschillende leefwijzen en ervaringen. Een mooie overdenking was er door de voorganger.

Er werd gecollecteerd voor verschillende projecten in Suriname. De bestemming voor de projecten waren te volgen op een beamerpresentatie met meerdere beelden van het land Suriname. 

Na de dienst werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie. Het was een mooie dienst met vele enthousiaste medewerkers.

Namens het plaastelijke wereldgebedsdagcomité, PKN Hantum c.a
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma.

Kijk hier voor meer foto's