Protestantse Gemeente Hantum c.a.

Bij de ingang van onze kerk aan de Kerkstraat te Hantum.
Protestantse Gemeente Hantum c.a.

De PKN-gemeente van Hantum c.a. houdt haar kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Hantum. Het gemeentewerk vindt rondom in de 4-H dorpen plaats. De gemeente omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure.

We nodigen u van harte uit om mee toe doen aan ons kerkewerk. Op deze site vindt u vast de informatie die voor u van toepassing is.
 
Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd Werkplan Nicolaaskerk bij kerkdiensten in coronatijd
Hier kunt u het werkplan voor de Nicolaaskerk te Hantum lezen. Deze plannen zijn specifiek voor elk kerkgebouw.
Werkplan Nicolaaskerk.
 
Nieuwsbrief 27 juni 2020 Nieuwsbrief 27 juni 2020
Dat wij volharden
in vertrouwen,
in de kracht van de liefde
geloven.
Wees zelf de vlam in ons hart,
zodat wij weten
dat het op liefde aankomt...


Kerkdiensten Hantum en Anjum
Zondag 12 juli a.s. hopen we de eerste fysieke eredienst weer 
te houden. Weet u welkom om mee te doen! 
Eén en ander gaat gepaard met de nodige maatregelen 
om dit verantwoord te kunnen doen. De belangrijkste 
regels vind u in deze nieuwsbrief. Graag jullie aandacht 
voor de regels, zodat we veilig de eredienst met elkaar 
kunnen vieren.
Lees hier de volledige nieuwsbrief 
 
Nieuwsbrief 23 mei 2020 Nieuwsbrief 23 mei 2020
Wegen naar God in je hart
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart  de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
(Psalm 84: 6, 7)


Als je deze tijd in de natuur komt waar alles in bloei is, zie je hier en daar platgetrapte paden. Sporen waar vee langs trek, of  paden van wilde dieren. Dieren  nemen  vaak dezelfde route naar de plek waar ze voedsel vinden en water. Dat zorgt ervoor dat op hun paden de begroeiing platgetrapt is of zelfs weggesleten...
Lees hier de volledige nieuwsbrief
 
Kerkdienst vanuit Hantum Kerkdienst vanuit Hantum
Tot en met Pinksteren gaan we om de week de dienst vanuit Hantum verzorgen. De andere weken nodigen wij u van harte uit om de diensten in de Michaelkerk te Anjum te volgen. Aan deze diensten werken een aantal verschillende gemeentes mee, waaronder ook onze gemeente. Op de pagina Kerkdiensten kunt u meer informatie vinden over de betreffende kerkdienst.
 
Nieuwsbrief 8 mei 2020

Nieuwsbrief 8 mei 2020
Meditatie
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor 13:13) Geloof, hoop en liefde was het thema van de challenges voor jongeren in de vakantieweken. In een Whatsapp-groep werden zij uitgedaagd om een opdracht te doen: Hoog-gooien met een pannenkoek, een zo hoog mogelijke toren bouwen met voorwerpen uit huis en tuin, een moodboard maken van je droom, het licht doorgeven etc. Jongeren werden uitgedaagd, maar niet iedereen ging elke challenge aan. Te saai, of juist te veel moeite. Geloof, hoop en liefde is dat in de praktijk geen uitdaging? Gaan we die challenge aan? Of is dat te saai, of te veel moeite?
Lees hier de volledige nieuwsbrief
 
Kerkdiensten Online Kerkdiensten Online
Opmerkelijk!
In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeentes geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum
Ook kunt u de App Kerkdienst gemist downloaden en dan zoeken op Protestantse-Gemeente-Anjum.
Onder het kopje “Kerkdiensten” vindt u de geplande diensten.
 
 
Historie Gereformeerde kerk te Hantum

Historie Gereformeerde kerk te Hantum
Beste bezoekers van onze website, 

Vandaag verscheen op onze website GereformeerdeKerken.info het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. Ter kennisname sturen we u hieronder de link (beneden) naar het verhaal toe. A.s. zaterdag wordt deel 2 (tevens het laatste deel) gepubliceerd; ook daarvan sturen we u de link toe. Onderaan deel 1 zal dan een link naar deel 2 geplaatst zijn, zodat men 'automatisch' kan doorklikken van deel 1 naar deel 2.

We zijn er van overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal zullen willen lezen. Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link naar het historisch overzicht te verwijzen, bijvoorbeeld door middel van de kerkelijke website of door middel van het kerkblad.

Met een hartelijke groet!

Namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen

De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. 
 
Nooit te jong om oud te doen, of andersom?

Nooit te jong om oud te doen, of andersom?
Vrijdag 15 maart 2019 vond er in de vroege avond een roulerende spelavond plaats. Jongeren van de clubs 12 t/m 16 jaar mochten ouderen opzoeken om daar een klein uurtje lang op ‘ouderwetse’ wijze een spel te spelen. 

Klokslag 19.00 u werd er aan de jongeren uitgelegd wat er van hun werd verwacht, naar wie ze gingen en vooral waarom ze dit deden. De jongeren waren al ver van tevoren enthousiast en stonden te popelen om hun vele snoepjes in ontvangst te nemen. 

Na de verdeling mochten de jongeren vertrekken en bij de ‘ouderen’ aanbellen. Het woordje ouderen werd daarnaast gerechtvaardigd doordat het nou eenmaal zo was … aldus vrouw de Hoop die als één van de zes ouderen (vrouw Toren, vrouw De Jong, vrouw Breman, vrouw  Bakker en meneer Maijs)  juist groepjes van minimaal twee jongeren mocht ontvangen. 
 
lees meer ยป