Donderdag 1 apr 2021  om 19:30
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten
Witte Donderdag - Avondmaal
Organist: K. Rensma

De dienst zal te volgen zijn op Kerkdienstgemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2334-Protestantse-Gemeente-Hantum-ca

Collectes:
1e collecte: NL40 RABO 0320 2395 00 diaconie
2e collecte: NL38 RABO 0307 8260 58 eredienst

terug